| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. pogłowie bydła wynosiło 6 444,1 tys. sztuk i było wyższe o 0,7% niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2021 r. o 1%.

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 r.
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku zwiększyło się w odniesieniu do stanu pogłowia w czerwcu 2021 r. o 7,1%, a w porównaniu do grudnia 2021 r. o 6,3% do 1 915,9 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat zmniejszyło się w porównaniu do poprzedniego roku o 9,8%, a z grudniem 2021 r. odnotowano też spadek o 12,6% do 1 673,6 tys. sztuk.

Pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2021 r. o 3,6% i osiągnęło 2 854,6 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2021 r. zmalało o 7,6% do 2 207,7 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2021 r. zaobserwowano spadek pogłowia o 3,6%.


 


Tagi:
źródło: