| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w UE

W grudniu 2020 r. w UE-27 pogłowie krów mlecznych liczyło 20,6 mln szt. i było o 1% mniejsze niż w grudniu 2019 r.

Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w UE
Wśród wiodących unijnych producentów mleka spadek liczebności stada krów mlecznych nastąpił m.in.: w Niemczech o 2,2% do 3,9 mln szt., Francji o 0,9% do 3,5 mln szt., Polsce o 1,9% do 2,1 mln szt., Włoszech o 0,2% do 1,9 mln szt. i w Niderlandach o 1,3% do 1,6 mln szt., a zwyżka w Irlandii o 2,1% do 1,5 mln szt.

Komisja Europejska ocenia, że w 2021 r. w UE-27 produkcja mleka prawdopodobnie zwiększy się o 0,8% do 156,2 mln ton. Przewidywany tegoroczny spadek pogłowia krów w UE-27 o 0,9% do 20,1 mln szt. może zostać zrekompensowany dalszym wzrostem wydajności mlecznej o 1,6% do 7 624 kg/szt. W efekcie czego unijne dostawy mleka do skupu w 2021 r. prawdopodobnie zwiększą się o 0,8% do 146,6 mln ton.


Tagi:
źródło: