| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych w Polsce

Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE pod kątem wielkości pogłowia krów mlecznych.

Pogłowie krów mlecznych w Polsce
W Polsce w 2022 r. zahamowany został, utrzymujący się od 2019 r., spadek pogłowia krów mlecznych. W grudniu 2022 r. stado tych zwierząt liczyło 2 037 tys. szt. i było o 0,1% większe niż rok wcześniej.

Produkcja mleka w Polsce koncentruje się w regionach centralnym i wschodnim, tj. na terenie woj. mazowieckiego, tj. 21% łącznego pogłowia krów mlecznych i 438 tys. szt., podlaskiego - 20% i 398 tys. szt., wielkopolskiego - 14% i 281 tys. szt., a także warmińsko-mazurskiego - 8% i 172 tys. szt., łódzkiego i kujawsko-pomorskiego - po 7% udziału w krajowym pogłowiu oraz odpowiednio 145 tys. szt. i 134 tys. szt., a także lubelskiego - 5% i 107 tys. szt. Siedem wymienionych województw skupia 82% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.


Tagi:
źródło: