| Autor: redakcja1

Produkcja mleka w UE-27

Prognozowana w 2023 r. redukcja pogłowia krów w UE-27 o 1% do 19,7 mln szt. zostanie prawdopodobnie zrekompensowana dalszym niewielkim wzrostem wydajności mlecznej o 1% do 7710 kg/szt. W wyniku czego dostawy mleka do skupu na rynku unijnym w 2023 r. mogą zwiększyć się o 0,3% do 145,3 mln ton.

Produkcja mleka w UE-27
Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE pod kątem liczebności stada krów mlecznych z 10% udziałem w unijnym pogłowiu krów mlecznych. Podobnie jak na rynku UE w Polsce w 2023 r. zmalało pogłowie krów mlecznych przy jednoczesnym dalszym wzroście wydajności mlecznej.

W czerwcu 2023 r., według danych GUS krajowe pogłowie krów mlecznych wyniosło 2 027 tys. szt. i było mniejsze o 2,2% niż rok wcześniej. Sytuacja notowanego spadku pogłowia krów mlecznych przy rosnącej wydajności mlecznej ma przełożenie na zwiększenie podaży mleka do skupu na rynku krajowym.

W Polsce od początku 2023 r. podaż mleka surowego do skupu utrzymuje się na poziomie większym niż przed rokiem. Według danych GUS w październiku 2023 r. do podmiotów skupujących krajowi producenci dostarczyli ponad 1 mld litrów surowca, czyli to wzrost o 1% niż w październiku 2022 r. W sumie w okresie styczeń–październik 2023 r. krajowy skup mleka surowego ukształtował się na poziomie ponad 10,6 mld litrów i był wyższy o 2% niż w analogicznym okresie przed rokiem.


Tagi:
źródło: