| Autor: redakcja1

Produkcja żywca wołowego i cielęcego

Produkcja żywca wołowego w 2016 r., przy wahających się cenach skupu, wyniosła 972 tys. ton i była wyższa o 5,8% w stosunku do poprzedniego roku.

Produkcja żywca wołowego i cielęcego
W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja wyniosła 501,4 tys. ton tj. o 5,2% więcej niż przed rokiem. Średnie ceny roczne skupu żywca wołowego spadły w stosunku do 2015 roku o 1,7% do poziomu 5,91 zł/kg, dla młodego bydła rzeźnego odnotowano również spadek o 2% do poziomu 6,13 zł/kg.
 
Produkcja żywca cielęcego w 2016 r. wyniosła 6,1 tys. ton i była o 55,8% niższa niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja kształtowała się na poziomie 3,6 tys. ton.
 
Według GUS, na zmniejszenie produkcji żywca cielęcego i wzrost produkcji żywca wołowego mógł mieć wpływ system dopłat do pogłowia bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Zwierzęta zgłoszone do systemu dopłat przebywały dłużej na stanie gospodarstwa co potwierdza wzrost pogłowia w grupie młodego bydła 1-2 lata, której udział w strukturze stada systematycznie rośnie i w grudniu 2016 r. wyniósł 27,4% (2013 r. – 24,5%). W drugiej połowie 2016 r. przy wzrastającym pogłowiu bydła (o 3,6% w stosunku do grudnia poprzedniego roku) odnotowano wzrost pogłowia młodego bydła w wieku 1–2 lat o 6,9% oraz cieląt o 6,2%. Zwiększył się również w tym okresie udział w stadzie cieląt przeznaczonych do dalszego chowu o 1,2 p. proc.
 
Uboje przemysłowe cieląt zmalały o 0,7% w stosunku do ub. roku. Zdecydowanie niższe o 89,7% były uboje domowe cieląt.
 
Na spadek produkcji żywca cielęcego miało wpływ również zmniejszenie eksportu cieląt o 36,0% w porównaniu do poprzedniego roku. Import cieląt wzrósł o 8,6% w stosunku do 2015 r., co może wskazywać na wzrost zainteresowania chowem bydła.


Tagi:
źródło: