| Autor: redakcja1

Prognoza cen mleka, masła i OMP do września 2017 r.

Po sporej zwyżce cen produktów mleczarskich w drugiej połowie 2016 r., w styczniu i lutym 2017 r. unijne, w tym krajowe ceny wykazywały tendencje spadkowe. W marcu 2017 r. ponowny wzrost cen zaobserwowano w przypadku masła.

Prognoza cen mleka, masła i OMP do września 2017 r.

Ceny mleka, masła i OMP


W Unii Europejskiej ceny masła, po zniżce w dwóch pierwszych miesiącach 2017 r., od początku marca stopniowo rosną. W drugim tygodniu kwietnia br. unijni producenci za ten artykuł otrzymywali 4,26 EUR/kg, a więc więcej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 70% niż w tym samym okresie 2016 r. W Oceanii ceny masła wykazują tendencję wzrostową od połowy 2016 r. W USA z kolei od początku 2017 r. przeważają obniżki cen.
 
Odtłuszczone mleko w proszku w UE i USA tanieje od początku 2017 r., podczas gdy w Oceanii gwałtowna zniżka cen tego produktu notowana jest od połowy marca br. Na rynku unijnym w drugim tygodniu kwietnia 2017 r. za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1,76 EUR/kg, a więc o 3% mniej niż przed miesiącem, ale o 6% więcej niż przed rokiem. W Polsce w lutym 2017 r. (dane GUS) cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 17,90 zł/kg (z VAT), tj. o 8% niższej niż miesiąc wcześniej, ale o 35% wyższej niż przed rokiem. W tym czasie za odtłuszczone mleko w proszku płacono 8,87 zł/kg (z VAT), czyli o 2% mniej niż w styczniu br., ale o 20% więcej niż w lutym 2016 r.
 
W marcu 2017 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za masło w blokach krajowi producenci otrzymywali 16,54 zł/kg (bez VAT), tj. o 1% drożej niż przed miesiącem. W tym czasie OMP potaniało o 5% do 7,96 zł/kg (bez VAT). W stosunku do notowań sprzed roku masło kosztowało więcej o 61%, a OMP – o 14%.
 
W USA od początku 2017 r. ceny mleka ulegają spadkom, ale w dalszym ciągu są znacząco wyższe niż w latach 2015–2016. W lutym 2017 r. wyniosły one 38,32 EUR za 100 kg, a zatem to o 2,4% mniej niż w styczniu br., ale o 23% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie w Nowej Zelandii na początku 2017 r. kontynuowana była zwyżka cen mleka. W lutym br. nowozelandzcy producenci za surowiec uzyskiwali 33,53 EUR/100 kg, a więc był to wzrost o 0,5% w skali miesiąca i o 68% w ujęciu roku. W Unii Europejskiej cena skupu mleka wynosiła 33,38 EUR/100 kg i była o 0,3% mniejsza niż w styczniu br., ale o 14% większa niż w lutym 2016 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: