| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu bydła w marcu i czerwcu 2018 r.

W drugiej połowie 2017 r. ceny zakupu żywca wołowego w UE wykazywały trend zwyżkowy.

Prognoza cen skupu bydła w marcu i czerwcu 2018 r.
W grudniu 2017 r. u większości głównych unijnych producentów wołowiny ceny bydła kształtowały się w granicy większej niż przed rokiem, a unijna cena żywca wołowego klasy R3 wyniosła 390,99 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była wyższa o 1% niż w listopadzie 2017 r. oraz o 5% niż w grudniu 2016 r.
 
W styczniu 2018 r. nastąpił 0,5% spadek unijnej ceny zakupu bydła rzeźnego do 389,18 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, jednak w większości krajów UE ceny tego żywca były większe niż przed rokiem. Największe wzrosty zaobserwowano w Holandii o 14%, Łotwie o 11%, Litwie o 10% i w Polsce o 9%. Mniejsze niż przed rokiem ceny żywca wołowego uzyskiwano w Szwecji o 3% i Belgii o 2%, a o 0,4% w Wielkiej Brytanii. W Polsce cena bydła tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 347,14 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 11% niższa od ceny w UE oraz mniejsza niż u największych unijnych producentów wołowiny, m.in.: w Niemczech o 14%, Włoszech o 19%, Wielkiej Brytanii o 17%, Hiszpanii o 13% i we Francji o 1%.
 
W lutym 2018 r. w UE żywiec wołowy nadal taniał. W dniach 12–18.02.2018 r. za bydło rzeźne unijnym dostawcom płacono 384,84 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom o 1% mniejszy niż w porównywalnym tygodniu stycznia 2018 r., ale o 3% większy niż przed rokiem. Cena polskiego bydła wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 344,53 EUR/100 kg, tj. zbliżonej do uzyskanej przed miesiącem oraz o 8% wyższym niż w tym samym tygodniu lutego 2017 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: