| Autor: redakcja6

Prognoza globalnego popytu na przetwory mleczarskie w 2014 r.

Z prognoz Banku BGŻ wynika, że w bieżącym roku sytuacja na unijnym rynku mleka ulegnie poprawie.

Prognoza globalnego popytu na przetwory mleczarskie w 2014 r.
W 2013 roku, w Unii Europejskiej odpowiadającej za 20% światowej konsumpcji przetworów mleczarskich, nastąpił spadek wolumenu eksportu większości gatunków artykułów mlecznych, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, gdzie zniżki sięgnęły 2-4% r/r w trzecim i na początku czwartego kwartału. Według ekspertów, zniżki podyktowane były niskim tempem wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,1% w III kw. 2013 roku oraz zwyżkami cen detalicznych nabiału.
 
Jednocześnie, lepsze wyniki uzyskiwano na rynku Stanów Zjednoczonych, stanowiącym 15% globalnej konsumpcji przetworów mlecznych. W państwie tym w III kwartale ubiegłego roku PKB wzrosło o 3,6% w ciągu roku oraz spadło bezrobocie. Dzięki temu znacznie lepiej funkcjonował handel serami – ich sprzedaż wzrosła o około 3% r/r, przede wszystkim w wyniku większego zapotrzebowania zgłaszanego przez gastronomię. Spadł natomiast popyt na mleko płynne o ponad 3%.
 
W bieżącym roku spodziewana jest jednak stabilizacja na rynku mleka na świecie. Z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że wzrost PKB w bieżącym roku w Unii Europejskiej sięgnie 1,2% w ciągu roku w porównaniu z szacowanymi 0,02% w 2013 roku. W Stanach Zjednoczonych gospodarka wzrośnie o 2,6%, co powinno przełożyć się na dalszy spadek bezrobocia i wzrost dochodów rozporządzalnych. W efekcie, jak przewiduje Rabobank, w pierwszym półroczu bieżącego roku konsumpcja przetworów mleczarskich w tym kraju będzie wyższa o 1,5% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.
 
W przypadku krajów rozwijających się, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2014 roku o 5,1% wobec szacowanych 4,5% w 2013 roku. Jest to wynik znacznie niższy niż w latach 2003-2007, gdy osiągnięto poziom 8%, niemniej wystarczający, aby stymulować popyt importowy na artykuły mleczarskie. Większe zakupy są szacowane ze strony krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej.
 
W 2014 roku ożywieniu po stronie popytu, który w ubiegłym roku był generowany głównie przez Chiny i Rosję, będzie towarzyszył wzrost produkcji mleka w większości regionów świata, co będzie wywierało presję w kierunku stabilizacji bądź też spadków cen artykułów mleczarskich.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!