| Autor: redakcja1

Prognozy dla rynku wołowiny w UE. Produkcja wołowiny wzrośnie do prawie 8 mln ton

Według KE w ostatnim raporcie z marca 2017 r. (Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Winter 2017), w 2017 r. kraje Wspólnoty wyprodukują (netto) 7 mln 960 tys. ton mięsa wołowego, a więc o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Prognozy dla rynku wołowiny w UE. Produkcja wołowiny wzrośnie do prawie 8 mln ton

Rynek wołowiny w UE

Zwyżka ta będzie osiągnięta za sprawą zwiększonej liczby krów i jałówek kierowanych na ubój, z uwagi na postępującą restrukturyzację w sektorze mleczarskim. W 2018 r. produkcja netto tego gatunku mięsa we Wspólnocie zmniejszy się po raz pierwszy od czterech lat o 1,7% do 7 mln 822 tys. ton. Trzeba jednak podkreślić, że poziom tego spadku jest aktualnie trudny do przewidzenia, gdyż nie wiadomo, kiedy tak naprawdę produkcja zacznie maleć.
 
Zdaniem FAMMU/FAPA, w 2016 r. unijny eksport mięsa wołowego wzrósł aż o 18% do 244 tys. ton. Po utracie rynku rosyjskiego w 2014 r., wspólnotowy wywóz został przekierowany do szeregu innych rynków zbytu. Zwiększenie wachlarzu możliwości sprzedaży unijnej wołowiny zaczęło wpływać na zwyżkę jej wysyłki. Biorąc pod uwagę nieustające starania Brukseli o otwarcie nowych możliwości zbycia tego gatunku mięsa, Komisja Europejska przewiduje, że w 2017 r. eksport wołowiny ze Wspólnoty może zwiększyć się o 5% do 256 tys. ton, a w 2018 r. skoczyć o dalszy 1% do 259 tys. ton.
 
W 2016 roku unijny wywóz żywca wołowego wzrósł o 23%, przewyższając i tak już wysoki poziom wysyłki z 2015 r. oraz z lat 2011/2012, kiedy również był dość spory. Do zwyżki tego przyczyniło się duży popyt na żywiec w krajach regionu śródziemnomorskiego. W 2016 r. trzema najważniejszymi kierunkami eksportu bydła były Turcja - 322 tys. sztuk, Izrael - 176 tys. sztuk oraz Liban - 155 tys. sztuk. całkowity udział tych trzech krajów w łącznym wywozie bydła z Unii ukształtował się na poziomie 66%.
 
Izrael przejął od Libanu drugie miejsce wśród czołowych odbiorców bydła ze Wspólnoty, potwierdzając jednocześnie swoją ważną rolę w tym handlu. Zdaniem Komisji, w 2017 r. Wspólnota może wyeksportować w ekwiwalencie mięsa 241 tys. ton żywca wołowego, czyli o 10% więcej niż przed rokiem. W 2018 r. wysyłka tych zwierząt zwiększy się o następne 2%.
 
W 2016 r. Wspólnota sprowadziła o 2% więcej mięsa wołowego niż przed rokiem. Największy udział w imporcie miało mięso pochodzące z Brazylii - 42%, Urugwaju - 17% oraz z Argentyny - 13%. Zmalały za to zakupy wołowiny w USA, prawdopodobnie z uwagi na przestawienie się Amerykanów na dostawy do krajów azjatyckich, zwłaszcza do Japonii.
 
Mniejszy o 6% był też przywóz tego gatunku mięsa z Australii, gdzie postępuje proces przebudowy stada bydła. Jak szacuje Komisja Europejska, w br. Unia zakupi 315 tys. ton mięsa wołowego, a zatem to o 3% więcej niż w 2016 r. Importowi sprzyjać będzie zwiększona podaż wołowiny na rynku globalnym oraz konkurencyjne ceny. W 2018 roku import może wzrosnąć o następne 3,5% do 326 tys. ton.
 
Większa podaż wołowiny na rynku unijnym sprzyjała rosnącemu spożyciu tego gatunku mięsa we Wspólnocie. W 2016 r. konsumpcja wołowiny łącznie w Unii wzrosło o 2% do 7 mln 925 tys. ton. Jak przewiduje Komisja, w 2017 r. spożycie wołowiny ogółem zwiększy się o 1,2%, a w 2018 r. obniży się o 1,6%.
 
Spadek spożycia w przyszłym roku podyktowany będzie redukcją produkcji wołowiny na rynku wspólnotowym. Konsumpcja wołowiny przypadająca na jednego mieszkańca w Unii zwiększyła się w 2016 r. o 1,6% do 10,8 kg/osobę. W br. spożycie wołowiny per capita wzrośnie o 0,9%, po czym w 2018 r. zmaleje o 2%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!