| Autor: redakcja11

Regionalne zróżnicowanie cen bydła w Polsce

USDA przewiduje, że w 2016 r. produkcja wołowiny na świecie wzrośnie o ponad 1% do ponad 59 mln ton, o czym zadecyduje przede wszystkim zwiększenie produkcji w Brazylii o ponad 2%, Indiach blisko o 5% i Stanach Zjednoczonych o prawie 5%. Ocenia się, że w br. zwiększy się również światowa konsumpcja tego gatunku mięsa o ponad 1%

Regionalne zróżnicowanie cen bydła w Polsce

Ceny wołowiny

Jak informuje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, średnia cena skupu bydła w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosła 5,83 zł/kg w. ż. i była o 4,5% niższa niż przed rokiem. W marcu 2016 r. wyniosła 5,50 zł/ kg w. ż. i była 7,7% mniejsza niż przed miesiącem. Ceny skupu młodego bydła spadły do 5,69 zł/kg w. ż. wobec 6,21 zł/kg w. ż. w lutym. Zniżce cen skupu bydła towarzyszyło 2,4% zwiększenie cen skupu trzody chlewnej i 0,3% zmniejszenie cen skupu drobiu.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen zakupu bydła przez ubojnie oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do dwóch lat i krów. W trzecim tygodniu kwietnia 2016 r., podobnie jak przed miesiącem, najniższe ceny skupu zanotowano w regionie północnym. Najwyższe ceny skupu wystąpiły w regionie centralnym. Najniższe ceny ćwierci z byków (do lat dwóch) i krów były w regionie południowym. Natomiast najwyższe ceny ćwierci z byków (do lat dwóch) i krów zanotowano w regionie północnym, pomimo najniższych średnich cen skupu w tym regionie.

Na rynku unijnym polska wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo. W trzecim tygodniu kwietnia średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła w Polsce wyniosła 303,35 EUR/100 kg i była o 1,4% niższa niż przed miesiącem. W UE średnia cena spadła w tym czasie o 1,9% do 367,06 EUR/100 kg.

Ceny polskie były niższe o ponad 17% niż średnio w UE-28. Tusze młodego bydła w Polsce były również tańsze niż u głównych nabywców polskiej wołowiny tj. w Holandii (o 6%), we Włoszech (o 22%), Francji (o 8%), Hiszpanii (o 20%) i Niemczech (o 17%). 


Dorota Pasińska podkresla, że skup bydła od kilku lat systematycznie rośnie. Jednakże w pierwszym kwartale 2016 r. skupiono 99,3 tys. ton wagi żywej bydła tj. o 0,6% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim i o 54,9% więcej niż w 2012 r. W tym okresie w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 44,8 tys. ton wołowiny, tj. o 6,7% mniej niż przed rokiem, ale o 4,7% więcej niż w bardzo słabym pod tym względem 2012 r.Tagi:
źródło: