| Autor: redakcja12

Rekordowe przychody branży mleczarskiej w I połowie 2017 r.

Obserwowana w I połowie 2017 r. dobra koniunktura na światowym rynku przetworów mleczarskich oraz zwiększony wolumen przerobu mleka pozytywnie wpłynęły na wyniki finansowe branży mleczarskiej w Polsce. Według danych Pont-Info, w I połowie 2017 r przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka, zatrudniających co najmniej 10 osób, wobec analogicznego okresu przed rokiem zwiększyły się o 24,9% do 16,5 mld zł.

Rekordowe przychody branży mleczarskiej w I połowie 2017 r.
Oznacza to, że osiągnięty w bieżącym roku przychód w I połowie roku był rekordowy w historii. Zwiększone przychody są przede wszystkim efektem wyższych cen uzyskiwanych za sprzedawane produkty.

W I połowie br. średnie ceny zbytu masła w blokach były o 63% wyższe niż w I połowie ub.r. Notowany przeciętny poziom cen serów Edam w tym okresie był o 39% wyższy, a serów Gouda o 38%.

Odtłuszczone mleko w proszku było średnio sprzedawane po cenach o 13% wyższych niż w I połowie 2016 r. Droższe, od kilku do kilkunastu procent, były też produkty płynne, takie jak mleko spożywcze, śmietana, czy jogurty.

Jak zaznaczają eksperci BGŻ BNP Paribas kolejnym czynnikiem, który oddziaływał na wzrost przychodów branży był również zwiększony przerób mleka. Wg GUS, w I połowie 2017 r. do skupu trafiło o 3,7% mleka więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Większy skup mleka w połączeniu z wyższym cenami płaconymi producentom mleka za surowiec, oddziaływały na wzrost kosztów działalności. W I połowie br. były one o 22,4% większe niż przed rokiem i wyniosły 15,9 mld zł. Mniejsza dynamika wzrostu kosztów niż przychodów przełożyła się na większą zyskowność przedsiębiorstw. Zysk brutto wyniósł 575 mln zł wobec 202 mln zł w I połowie 2016 r., a na poziomie netto 502 mln zł, tj. o 326 mln zł więcej niż w I połowie ub.r. Tym samym, przeciętna stopa zysku brutto wzrosła z 1,53% w I połowie 2016 r. do 3,49% w I połowie 2017 r., a na poziomie netto zwiększyła z 1,33 do 3,05%.

Wyższą rentowność w pierwszej połowie roku, zakłady mleczarskie po raz ostatni odnotowały w 2010 r. Lepsza koniunktura w mleczarstwie skłoniła przedsiębiorstwa do zwiększenia działalności inwestycyjnej. W I połowie 2017 r. wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 521 mln zł, tj. o 38% więcej niż w I połowie 2016 r. Notowana wartość inwestycji o 71% przekraczała wartość amortyzacji w tym okresie.

Przedsiębiorstwa inwestowały przede wszystkim w zakup maszyn i urządzeń technicznych – nakłady na ten cel stanowiły 69% wartości inwestycji ogółem. Nakłady na budynki i budowle stanowiły natomiast 22% wartości inwestycji ogółem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!