| Autor: redakcja1

Rynek bydła w 2015 r. Ceny skupu żywca wołowego były wyższe niż rok wcześniej

Na rynku wołowiny w 2015 r., przy wzroście krajowej podaży, ceny skupu żywca kształtowały się w granicy nieco większej niż w rok wcześniej – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Rynek bydła w 2015 r. Ceny skupu żywca wołowego były wyższe niż rok wcześniej

Ceny żywca wołowego

Roczna cena skupu żywca wołowego wynosząca 6,02 zł/kg i młodego bydła rzeźnego - 6,37 zł/kg zwiększyła się w porównaniu z 2014 r. odpowiednio o 1,0% i o 2,6%. W obrocie targowiskowym w okresie styczeń-grudzień 2015 r. więcej płacono za 1 kg żywca wołowego o 0,5% do 6,52 zł i młodego bydła rzeźnego o 0,9% do 6,91 zł podobnie jak przed rokiem. W grudniu 2015 r. roku ceny skupu 1 kg żywca wołowego - 6,16 zł/kg i młodego bydła rzeźnego - 6,49 zł/kg były wyższe niż przed rokiem o 7,1%.
 
Kontynuacja spadku pogłowia krów mlecznych do 2134 tys. sztuk względem 2248 tys. sztuk przed rokiem była głównie efektem spadku rentowności produkcji mleka po zniesieniu kwot mlecznych. Nadal utrzymuje się z kolei zainteresowanie rolników chowem bydła mięsnego wynikające przede wszystkim ze sprzyjających cen. Zmiany w strukturze pogłowia wskazują na stopniową restrukturyzację chowu bydła w kierunku produkcji bydła mięsnego, czego potwierdzeniem jest utrzymująca się stopniowa zwyżka udziału cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat.

Pogłowie bydła

W grudniu 2015 r. pogłowie bydła ogółem liczyło 5762,4 tys. szt. i było o 102,1 tys. szt. - 1,8% większe niż w analogicznym okresie 2014 r. Wzrost liczebności stada był efektem wyższego pogłowia cieląt o 11,5% i młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6%. Wyniki badania wykazały jednocześnie pogłębiający się spadek pogłowia krów o 4,2% w ujęciu roku, w tym największa zniżka liczebności krów mlecznych od czasu akcesji Polski do UE wynosząca 5,1%, 2,2% w 2014 r. i 2% w 2013 r.
 
W gospodarstwach o małej skali chowu, a więc do 30 szt., przy czym pogłowie bydła wykazało zniżkę w ujęciu roku o 6%. Ponad 7% wzrost pogłowia bydła wystąpił z kolei w jednostkach utrzymujących powyżej 30 sztuk, przy czym największy w gospodarstwach o skali chowu 50-99 szt. i 300-499 szt. – w porównaniu z grudniem 2014 roku odpowiednio o 16% i o 13%. Pogłowie krów wzrosło się tylko w gospodarstwach o skali chowu 30-199 o 7% i 1000-1999 o 20%, które w całkowitej liczbie gospodarstw prowadzących chów krów stanowiły 6%. W pozostałych 94% gospodarstw, niezależnie od skali chowu, pogłowie krów zmalało.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: