| Autor: redakcja1

Rynek wołowiny w Polsce i UE

W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. po raz pierwszy od kilku lat skupiono o 0,8% mniej bydła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego kiedy było to 558,5 tys. ton wagi żywej. Było to jednak o 46,7% więcej niż w 2012 r.

Rynek wołowiny w Polsce i UE

Rynek wołowiny


W okresie od stycznia do listopada 2016 roku w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 169 tys. ton wołowiny, czyli o 6,6% mniej niż przed rokiem, ale o 2,4% więcej niż w bardzo słabym pod tym względem 2012 r.
 
W obrębie jedenastu miesięcy 2016 r. cena skupu bydła w Polsce była niższa niż przed rokiem o 3% i wynosiła 5,92 zł/kg. W listopadzie cena ta wzrosła o 1,4% do 5,94 zł/ kg w. ż. Ceny skupu młodego bydła były podobne jak przed miesiącem i wynosiły 6,30 zł/kg w. ż. Relacje cen żywiec:mieszanka dla opasów w I kwartale 2016 r. zaczęły się zawężać w wyniku spadku cen bydła. W następnych miesiącach relacje te były korzystniejsze i zbliżyły się do poziomu sprzed roku, a w sierpniu i we wrześniu nawet je przewyższały.
 
Jak wskazuje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen zakupu bydła przez ubojnie oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu grudnia 2016 r., tak jak do tej pory, najniższe ceny skupu bydła zanotowano w regionie północnym - 5,52 zł/kg, a najwyższe w regionie południowym - 6,56 zł/kg.
 
Ceny ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym - 10051 zł/t, byków w regionie centralnym - 13023 zł/t, a ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym, tj. odpowiednio 13646 zł/t i 10495 zł/t.
 
Polska wołowina w br. jest nadal konkurencyjna cenowo. W okresie 12-18.12.2016 cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o 16% niższa niż średnia w UE - 312,90 i 373,89 EUR/t, tusz młodego bydła w wieku 8-12 miesięcy kategorii. Z klasy U+R+O o 20% niższa - 308,11 i 383,31 EUR/t, a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące kategorii A klasy U+R+O o 16% mniejsza - 312,93 i 373,13 EUR/t. Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe u głównych odbiorców, a więc we Włoszech o 22%, w Niemczech o 18%, Hiszpanii o 18%, Francji o 7% i w Wielkiej Brytanii o 12%.
 
Od stycznia do listopada 2016 r. mięso wołowe na poziomie detalu zdrożało o 0,4%, a cielęce o 1,2%. W listopadzie 2016 r. cena detaliczna wołowiny była wyższa o 0,17%, a cielęciny – o 0,02% niż w poprzednim miesiącu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: