| Autor: redakcja6

Sery i twarogi zdominowały polski eksport mleczarski

Według FAMMU/FAPA, w 2013 roku sery pozostały najważniejszym przetworem mleczarskim pod względem eksportu mleczarskiego. Zajęły bowiem niemal 41% udział w łącznej wartości wywozu artykułów mlecznych.

Sery i twarogi zdominowały polski eksport mleczarski
W roku ubiegłym, sprzedaż serów za granicę kraju wyniosła 204,4 tys. ton. Oznacza to wielkość o 15,1% wyższą w relacji rocznej. Ponadto o 23% wzrosła wartość eksportu, która osiągnęła poziom 682,3 mln euro.
 
Wśród wszystkich gatunków serów, najważniejszym rodzajem eksportowanych serów są sery dojrzewające. W roku ubiegłym ich wywóz stanowił blisko 57% wartości, czyli ponad 386,1 mln euro oraz 50% wolumenu, tj. 101,8 tys. ton wszystkich serów, które zostały wywiezione poza granice Polski. Stanowi to 27% wzrost wartości oraz 15% wyższą wartość niż w 2012 roku.
 
Drugą ważną grupę serów eksportowych stanowią sery świeże i twarogi. W analizowanym okresie odnotowano 32% wzrost wartości wywozu tego gatunku serów do 1146,9 mln euro, co oznacza 22% udział w wartości eksportu serów ogółem.
 
Tradycyjnie, gorzej pod względem ilościowym, wypadł wywóz serów przetworzonych, zwłaszcza topionych. W ich przypadku wolumen wzrósł o 11% do 44,6 tys. ton, a wartość zwiększyła się o niespełna 7% i wyniosła 135,5 mln euro.
 
Wśród najważniejszych odbiorców serów i twarogów z Polski znalazły się tradycyjnie kraje Unii Europejskiej. Niemniej, ze względu na wzrost popytu na polskie artykuły mleczarskie z Rosji, to właśnie to państwo stało się głównym odbiorcą serów z Polski. Wywóz w tym kierunku zwiększył się w roku ubiegłym o 51,07% do 107,3 mln euro przy ponad 36% zwyżce wolumenu do 28,9 tys. ton.
 
W związku z powyższym, spadło znaczenie Unii Europejskiej, jako odbiorcy serów z Polski, a wzrosło – Wspólnoty Państw Niepodległych z 16,4% do 19,9% w relacji rocznej.
 
W 2013 roku nastąpiła niewielka zmiana, ustabilizowała się wartość sprzedaży do Czech – głównego odbiorcy polskich serów. W ubiegłym roku wysłano tam 26,9 tys. ton serów i twarogów za 85,6 mln euro. Wzrost zaobserwowano również do Niemiec i Włoch, które zajmują kolejno drugie i trzecie miejsce wśród odbiorców serów z Polski.
 
Jak podkreśla FAMMU/FAPA, w dalszym ciągu obserwowane są spore zwyżki wywozu poza rynek unijny. Poza Rosją, wzrost eksportu nastąpił na Ukrainę, który zwiększył się o niemal 30,1% do 24,2 mln euro.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!