| Autor: redakcja1

D. Pasińska: Skup bydła od kilku lat systematycznie wzrasta

Cena skupu bydła w styczniu 2016 r. wyniosła 6,10 zł/kg w. ż. i była o 1,8% większa niż przed rokiem, ale o 1,0% mniejsza niż przed miesiącem - podaje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

D. Pasińska: Skup bydła od kilku lat systematycznie wzrasta

Ceny skupu bydła

Ceny skupu młodego bydła zmalały do 6,42 zł/kg w. ż. względem 6,49 zł/kg w. ż. w grudniu. Zniżce cen skupu bydła towarzyszył 3,1% wzrost cen skupu trzody chlewnej i 1,9% obniżka cen skupu drobiu.
 
Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen zakupu bydła przez ubojnie oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do dwóch lat i krów. W trzecim tygodniu lutego 2016 r., podobnie jak przed miesiącem, najmniejsze ceny skupu zaobserwowano w regionie północnym, a najwyższe w południowym. Najniższe ceny zarówno ćwierci z byków jak i krów były w rejonie centralnym. Natomiast najwyższe ceny ćwierci z byków zanotowano w regionie północnym, a krów – w południowym.

Na rynku unijnym polska wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo

W trzecim tygodniu lutego cena rynkowa tuszy młodego bydła w Polsce wyniosła 297,29 EUR/100 kg i była o 4% mniejsza niż przed miesiącem. W UE cena zmniejszyła się w tym czasie o 1,5% do 376,01 EUR/100 kg. Ceny polskie były niższe o prawie 21% niż w UE-28. Tusze młodego bydła w Polsce były też tańsze niż u czołowych importerów polskiej wołowiny, czyli w Holandii o 8%, Włoszech o 26%, Francji o 11%, Hiszpanii o 22% i Niemczech o 22%.

Skup bydła od kilku lat systematycznie wzrasta

Jak wskazuje Dorota Pasińska, w styczniu 2016 r. zakupiono 29,9 tys. ton wagi żywej bydła, a więc więcej o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 46% niż w 2012 r. W tym czasie w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 14,3 tys. ton wołowiny, a zatem o 2,1% mniej niż przed rokiem, ale o 6,7% więcej niż w bardzo słabym pod tym kątem 2012 r.Tagi:
źródło: