| Autor: redakcja1

Spadek produkcji unijnej wołowiny

Jak wynika ze średnioterminowej prognozy ekspertów Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w UE w 2019 r. zmaleje o 0,4%.

Spadek produkcji unijnej wołowiny
Produkcja wołowiny w 2030 r. obniży się również o 6% w porównaniu z 2018 r., a decydować o tym będą przede wszystkim zmiany w stadzie krów.
 
Od 2000 r. w UE notuje się trend zniżkowy w pogłowiu krów mamek, który w UE-15 tylko częściowo został skompensowany jego zwiększeniem w UE-13. Szacuje się, że w perspektywie 2018-2030 pogłowie krów mamek w UE obniży się o 0,4%, przy jego wzroście w UE-13.
 
Spadkowi produkcji wołowiny w UE będzie sprzyjać niska rentowność produkcji oraz gorsze uwarunkowania eksportu. Obniżenie produkcji wołowiny wystąpi pomimo wzrostu przeciętnej wagi tuszy i stosunkowo stabilnych cen pasz.
 
Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej w UE zmaleje konsumpcja wołowiny na mieszkańca z 11 kg w 2018 r. do 10,4 kg w 2030 r. W 2019 r. wywóz wołowiny z krajów UE do krajów niebędących członkami UE najprawdopodobniej zwiększy się o 6,1%, a w 2030 r. obniży się o 0,8%.
 
W dłuższej perspektywie, tj. do 2030 r. europejscy eksporterzy wołowiny spotkają się z silną konkurencyjnością ze strony dużych dostawców wołowiny tj. Brazylii, Australii, Argentyny i USA, zmaleje również zapotrzebowanie na bydło żywe dostarczane z UE do krajów trzecich.
 
W 2019 r. import wołowiny do UE z krajów trzecich może wzrosnąć o 2%, a w dłuższej perspektywie będzie wzrastać w wyniku stopniowego zwiększenia kontyngentów taryfowych. Eksperci Komisji Europejskiej szacują, że w 2019 r. ceny wołowiny zmniejszą się zarówno w UE o 2%, jak i w Brazylii o 6%.


Tagi:
źródło: