| Autor: redakcja1

Spadek skupu bydła

W okresie styczeń-listopad 2018 r. do skupu trafiło 605,2 tys. t bydła wagi żywej, czyli o 3,9% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 179 tys. t wołowiny, tj. spadek o 4,8%.

Spadek skupu bydła
W związku z tym, cena skupu bydła wyniosła w omawianym czasie 6,60 zł/kg i była o 4,8% wyższa niż przed rokiem, a w listopadzie 2018 r. – niższa o 0,3% do 6,50 zł/kg. W listopadzie 2018 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,75 zł/kg i była o 0,2% większa niż przed miesiącem, a o 0,3% mniejsza niż w listopadzie 2017 r.
 
Rentowność produkcji w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. była korzystniejsza niż w tym samym czasie roku poprzedniego, w marcu 2018 r., była mniejsza niż przed rokiem, a w okresie kwiecień - maj 2018 r. była podobna do tej w analogicznych okresach roku wcześniejszego, z kolei w miesiącach czerwiec-listopad 2018 r. pogorszyła się.
 
Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu grudnia 2018 r., tak jak do tej pory, najmniejsze ceny skupu notowano w regionie północnym - 5,88 zł/kg, a największe w regionie południowym i centralnym - 6,68 zł/kg.
 
Ćwierci z krów były najtańsze w regionie centralnym i wynosiły 10 759 zł/t, byków w południowym 13 437 zł/t, a ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 13 742 i 11 247 zł/ t.


Tagi:
źródło: