| Autor: redakcja1

W 2015 r. statystyczny Polak spożył 205 litrów mleka i jego przetworów

W 2015 r. w wyniku obniżki cen detalicznych produktów mleczarskich, przy jednoczesnym spadku cen artykułów mięsnych, bilansowa konsumpcja mleka i jego przetworów prawdopodobnie utrzymała się na poziomie z 2014 r. i wyniosła 205 litrów na mieszkańca - podaje Agencja Rynku Rolnego.

W 2015 r. statystyczny Polak spożył 205 litrów mleka i jego przetworów

Spożycie mleka i jego przetworów

Szacowana w 2016 r. poprawa sytuacji dochodowej ludności oraz niskie ceny produktów mleczarskich mogą przyczynić się do zwiększenia się krajowego spożycia mleka i jego przetworów. W 2016 r. bilansowa konsumpcja mleka i jego przetworów zdaniem IERiGŻ – PIB może być o 1% wyższa niż w roku 2015 i wynieść 207 litrów na mieszkańca.
 
W efekcie zmniejszenia się cen detalicznych w 2015 r. o 10% spożycie masła mogło osiągnąć granicę 4,4 kg na mieszkańca, a więc o 5% wyższy niż w 2014 r. IERiGŻ – PIB ocenia, że konsumpcja masła w 2016 r., w wyniku dalszego spadku jego cen detalicznych, może wynieść 4,6 kg na 1 mieszkańca, tj. o 5% więcej od poziomu prognozowanego na rok 2015.Tagi:
źródło: