| Autor: redakcja1

Spożycie wołowiny

W Polsce poziom spożycia wołowiny jest mniejszy niż w UE. Według szacunków IERiGŻ–PIB w 2018 r. średnio mieszkaniec Polski mógł skonsumować 3,3 kg mięsa wołowego względem 3,2 kg w 2017 r.

Spożycie wołowiny
Jednocześnie spożycie wołowiny w UE-28 w 2018 r. mogło wynieść 10–11 kg na osobę, w krajach tzw. starej Unii (UE–15) – 12–13 kg, a w nowych krajach członkowskich (UE–13) – 3–4 kg na osobę.
 
Stopniowa poprawa dochodów ludności oraz zwiększające się pogłowie mięsnych ras bydła, których mięso odznacza się lepszymi właściwościami kulinarnymi będą sprzyjały dalszemu wzrostowi krajowej konsumpcji mięsa wołowego. W 2019 r. może ono wynieść 3,4 kg na mieszkańca.


Tagi:
źródło: