| Autor: redakcja11

Światowa podaż mleka do 2025 r wzrośnie o 25%

Międzynarodowa Sieć Porównywania Gospodarstw - Mleczarska Sieć Badawcza (IFCN Dairy Network), w najnowszym raporcie przewiduje, że światowa produkcja mleka o standardowych parametrach w 2025 r. wyniesie 1038 mln t i w relacji do 2015 r. zwiększy się o 25%.

Światowa podaż mleka do 2025 r wzrośnie o 25%

Tym samym oznacza to, że średnioroczne tempo przyrostu produkcji wyniesie 2,3% i będzie tylko o 0,1 p.p. mniejsze niż w latach 2006-2015. Analitycy IFCN prognozują, że produkcja mleka zwiększy się głównie w krajach Azji Południowej, gdzie w 2025 r. wyprodukowanych zostanie 327 mln t mleka, czyli o 45% więcej niż w 2015 r. Zatem region ten będzie odpowiadał za połowę przyrostu globalnej produkcji mleka. Podaż mleka w Europie w latach 2016-2025 zwyżkuje o 30 mln t, a dynamika wzrostu w Europie Wschodniej będzie większa niż w Zachodniej i wyniesie odpowiednio 16% i 9%.

 

Z kolei wzrost światowej produkcji mleka będzie wynikał zarówno ze zwiększenia liczebności zwierząt mlecznych jak i wzrostu ich wydajności. W latach 2016-2025 liczba zwierząt użytkowanych mlecznie powiększy się o 9% do 405 mln sztuk co oznacza, że dynamika przyrostu będzie mniejsza niż w poprzednich dziesięciu latach, kiedy to liczba zwierząt zwiększyła się o 13%. Co ważne, w przypadku UE-28, analitycy IFCN rokują, że liczba zwierząt spadnie o 3%. Przeciętna, globalna wydajność zwierząt mlecznych wzrośnie natomiast z 2,1 t w przeliczeniu na jedno zwierzę rocznie w 2015 r. do 2,5 t (o 14%) w 2025 r.

 

Istotnie, bo o 15%, do 103 mln obniży się liczba gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Co ciekawe, o 17% zmniejszy się liczba gospodarstw w Azji Południowej. Zwyżka produkcji mleka w tym regionie będzie wynikała ze zwiększenia średniej liczby zwierząt w stadzie oraz wzrostu wydajności o 31%. Przeciętnie na świecie do 2025 r., ilości wytwarzanego przez jedno gospodarstwo mleka podwyższy się o 47%, podczas gdy w latach 2006-2015 przyrost ten wyniósł 16%.

 

Wzrost światowej podaży mleka będzie konsekwencją rosnącego popytu na przetwory mleczarskie związanego ze zwiększeniem się liczby ludności na świecie o 12% w latach 2016-2025 jak również ze wzrostem przeciętnego poziomu spożycia, które w 2025 r. w przeliczeniu na jedną osobę wyniesie 127 kg rocznie, w porównaniu do 114 kg w 2015 r. Najbardziej poziom jego konsumpcji, zwiększy się w Azji Południowej o 30% do 174 kg na osobę.

 

Eksperci Banku BGŻ BNP Paribas podają, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat analitycy IFCN przewidują wzrost o 51% do 79 mln t wymiany handlowej netto produktami mleczarskimi, podczas gdy w latach 2006-2015 zwiększyła się ona o 29%. W 2025 r. Indie i Iran będą importerami netto produktów mleczarskich podczas gdy Rumunia będzie ich eksporterem netto. Dodatkowo wg analityków IFCN Afryka, Chiny i Pakistan zwiększą różnicę między importem a eksportem swoich produktów, natomiast UE-28, Nowa Zelandia, Białoruś i Argentyna staną się jeszcze większymi eksporterami netto.

 

Wynika z tego, że rola handlu na rynku mleka będzie zwyżkować, a produkcja będzie koncertować się w najbardziej konkurencyjnych obszarach. Przedstawione w raporcie tendencje dla rynku UE należy uznać za korzystne.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!