| Autor: redakcja1

Unijne pogłowie krów mlecznych

W grudniu 2021 r. w UE-27 pogłowie krów mlecznych liczyło 20,2 mln szt. i było o 1,6% niższe niż w grudniu 2020 r.

Unijne pogłowie krów mlecznych
Wśród liczących się unijnych producentów mleka spadek liczebności stada krów mlecznych nastąpił m.in. w Polsce o 4,3% do 2 mln szt., we Francji o 2,5% do 3,3 mln szt., w Niemczech o 2,3% do 3,8 mln szt., we Włoszech o 1,4% do 1,8 mln szt. i w Niderlandach o 1% do 1,6 mln szt., a wzrost – w Irlandii o 3,4% do 1,5 mln szt.

Komisja Europejska ocenia, że w 2021 r. w UE-27 produkcja mleka krowiego uległa zmniejszeniu o 0,3% do 153,9 mln ton. Rosnące koszty produkcji doprowadziły do większego niż oczekiwano spadku pogłowia krów w UE-27 w 2021 r., a więc o 1,5% do 20 mln szt. i spowolnienia dynamiki wzrostu mleczności o 1,2% do 7 562 kg/szt. W konsekwencji unijne dostawy mleka do skupu w całym 2021 r., po raz pierwszy od 2009 r., uległy spadkowi o 0,4% do 144,9 mln ton.


Tagi:
źródło: