| Autor: redakcja1

Import wołowiny do Chin wzrósł aż o 60%

W 2015 r. Chiny sprowadziły około 473 tys. ton mięsa wołowego, czyli o 60% więcej niż rok wcześniej. Zwyżka ta została odnotowana pomimo „schłodzenia” gospodarki chińskiej, która rozwijała się w zeszłym roku w tempie 6,9%. Jak podkreśla FAMMU/FAPA, gorsze wyniki ekonomiczne gospodarki chińskiej nie spowolniły tempa wzrostu przywozu wołowiny do tego kraju.

Import wołowiny do Chin wzrósł aż o 60%

Import wołowiny do Chin

Warto przy tym zauważyć, że dane z handlu podawane przez Chińczyków stały się również bardziej rzetelne z uwagi na rozprawienie się przez rząd w Pekinie z szarym rynkiem, co wpłynęło na jakość statystyk. W przeszłości dane odnośnie wwozu wołowiny do Chin nie były w pełni wiarygodne. Trudno też było otrzymać dokładne pochodzenie sprzedawanego mięsa na tym rynku.

Rozprawa z szarym rynkiem, którą przeprowadzono w Chinach w I połowie 2015 r., poprawiła wiarygodność statystyk, wykazując rosnący import tego gatunku mięsa do Państwa Środka. Był on bezpośrednim odbiciem zwiększającego się popytu płynącego od konsumentów chińskich. W 2015 r. wzrósł wolumen wołowiny sprowadzonej na rynek chiński z Argentyny, Brazylii oraz Nowej Zelandii. Spadek wartości walut narodowych w tych krajach sprzyjał dostarczaniu do Chin mięsa po bardzo korzystnych cenach.

Można oczekiwać, że w 2016 r. zwyżkowy trend w przywozie wołowiny na ten rynek dalej się utrzyma. Nie przeszkodzi w tym dalsze osłabienie się gospodarki chińskiej. Do listy krajów, które mogą dostarczać wołowinę do Chin dopisano w ostatnim czasie Irlandię oraz Mongolię, z kolei Wielka Brytania oraz Francja prowadzą z władzami Chin rozmowy odnośnie uruchomienia handlu. Szersze otwarcie Państwa Środka na wołowinę z zagranicy jest wynikiem strategii władz chińskich, które zamierzają obniżyć ceny tego gatunku mięsa na rynkach lokalnych, i tym samym sprawić, że będzie ono bardziej dostępna dla konsumentów.Tagi:
źródło: