| Autor: redakcja1

Wartość eksportu produktów wołowych i cielęcych

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–październik 2022 r. wartość eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski wyniosła blisko 2 mld EUR i była wyższa o 33% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Wartość eksportu produktów wołowych i cielęcych
W strukturze wywozu produktów wołowych i cielęcych z Polski dominującą pozycję zajmowało mięso z bydła świeże lub schłodzone, którego wywóz w okresie styczeń–październik 2022 r. stanowił 63% wartości produktów wołowych i cielęcych ogółem – 1238 mln EUR za 236 tys. ton w ekwiwalencie tusz.

Mięsa z bydła zamrożonego w ekwiwalencie tusz wywieziono 114 tys. ton za 498 mln EUR - 29% udziału, a przetworów wołowych 38 tys. ton za 180 mln EUR - 9%. Żywiec wołowy stanowił 2% udziału w wartości eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski, tj. 37 mln EUR za 5,2 tys. ton w przeliczeniu na ekwiwalent tusz.

Najważniejszymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były kraje Unii Europejskiej - 88% udziału w wolumenie wysyłki, w tym głównie Włochy i Niemcy - po 19%, Niderlandy - 9% i Francja - 8%. Mięso wołowe eksportowano również poza obszar celny UE, przede wszystkim do: Wielkiej Brytanii i Izraela - po 4% oraz do Japonii - 2%. Przetwory wołowe sprzedawano szczególnie do Francji - 24% udziału w wolumenie, Niemiec - 14%, na Węgry – 12%, do Czech oraz do Wielkiej Brytanii - po 9%.


 


Tagi:
źródło: