| Autor: redakcja1

Analiza rynku drobiu i jaj (Q4 2013 r.)

W IV kwartale 2013 r., przeciętna cena kurcząt zmalała o 14% do poziomu 3,56 zł/kg, w granicy prognozowanego przez nas przedziału 3,51-3,58 zł/kg. Natomiast na rynku indyków w omawianym okresie wystąpiły 2% spadki cen. W efekcie przeciętna cena żywca indyczego wyniosła 6,04 zł/kg i znalazła się blisko środka szacunków w obrębie 5,94-6,28 zł/kg – podaje Bank BGŻ.

Analiza rynku drobiu i jaj (Q4 2013 r.)
Ceny jaj konsumpcyjnych w IV kw. 2013 r. zwiększyły się za sprawą poprawy popytu w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Indeks cen jaj banku BGŻ w IV kw. wyniósł średnio do 31,7 zł/100 sztuk i był o 9% większy niż w poprzednim kwartale. W związku z tym, w I kw. br. ilość wstawień w IV kw. 2013 r. zmalała o 5% w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Jest to odwrotny trend niż rok wcześniej, kiedy w analizowanym okresie odnotowano 1% zwyżka. Dlatego też zmiany jakie miały miejsce pod koniec 2013 r. przełożyły się w minimalnym stopniu na ceny na początku lutego 2014 roku, kiedy mniejsza liczba kurcząt trafiła na rynek.
Z drugiej strony kolejne wzrosty będą hamowane w krótkim okresie ze względu na utrudnienia w eksporcie pojawieniem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju w lutym tego roku. Niektóre kraje pozaunijne oczekują świadectw zdrowia stwierdzających pochodzenie zwierząt lub mięsa z kraju wolnego od ASF.
 
Niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju eksportu będzie miała więc interpretacja Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) jak i stanowisko partnerów handlowych w sprawie kontynuowania importu drobiu z Polski. Tym bardziej, że 20% eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego zostało w 2013 r. sprzedane na rynkach pozaunijnych. Ten kierunek sprzedaży zbytu rozwijał się bardzo dynamicznie i zwiększył się o 21% w relacji rocznej.
 
Jeżeli więc utrudnienia w handlu przestaną stanowić przeszkodę, to utrzyma się wzrostowa tendencja w wysyłce drobiu, która jest napędzana większym spożyciem na rynkach zagranicznych. Z drugiej strony, na ceny drobiu będą miały spory wpływ obserwowane spadki cen trzody.
 
Mięso drobiowe i wieprzowe to dobra substytucyjne i istnieje spora zależność pomiędzy zmianami cen skupu obu gatunków żywca, gdyż współczynnik korelacji na poziomie 0,86. Natomiast, po stronie kosztów produkcji, ceny pasz w I półroczu 2014 r. powinny utrzymać się na podobnym poziomie jak pod koniec 2013 roku. Oznacza to, że średnia cena kurcząt brojlerów w I połowie 2014 r. ukształtuje się w granicach 3,46-3,64 zł/kg.
 
Jak wynika z danych GUS liczba wstawień piskląt indyczych w IV kw. minionego roku była przeciętnie o 10% większa niż rok wcześniej. Są to wyższe wzrosty niż obserwowane w tym samym czasie w poprzednich latach. Dlatego też wzrost podaży może znaleźć przełożenie na mniejsze niż w IV kw. zeszłego roku cenach żywca, a zatem średnia cena indyków będzie kształtować się na poziomie 5,52-5,76 zł/kg w I połowie tego roku.
 
Na rynku jaj, po szczególnie trudnych trzech pierwszych kw. 2013 r., w wyniku spadków cen pasz i niewielkiego odbicia się cen jaj konsumpcyjnych, opłacalność produkcji minimalnie się poprawiła. Przykładowo więc ceny pasz dla kur niosek w listopadzie były o 15% mniejsze w skali roku. Prognozuje się, że obserwowana stabilizacja cen pasz w I kw. br., będzie czynnikiem oddziałującym na poprawę wyników producentów. W I połowie 2014 roku przeciętna cena jaj konsumpcyjnych będzie o 0,5-2% większa niż w poprzednim półroczu – podkreśla Bank BGŻ.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!