| Autor: redakcja6

Prognoza produkcji drobiu w Unii Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała w marcu bieżącego roku krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w Unii Europejskiej, z której wynika, że w najbliższych latach dynamika wzrostu produkcji drobiu w Unii Europejskiej będzie umiarkowana – poinformowała FAMMU/FAPA.

Prognoza produkcji drobiu w Unii Europejskiej
Z szacunków wynika, że w bieżącym roku produkcja drobiu zwiększy się w skali roku o 0,8% do 12,96 mln ton, a w 2015 roku o 0,7% i wyniesie 13 mln ton.
 
Zdaniem ekspertów, w ostatnich trzech latach tempo wzrostu wytwórstwa zostało spowolnione ze względu na znaczne zwiększenie kosztów pasz, a co za tym idzie – spadek opłacalności chowu. W roku ubiegłym poziom unijnej produkcji brutto wzrósł w relacji rocznej o 1,7% do 12,86 mln ton. Spośród głównych producentów unijnych najwyższe wzrosty zaobserwowano w Polsce, gdzie poziom wytwórstwa zwiększył się o 8% oraz w Niemczech – o 2%.
 
Pomimo spodziewanej wyższej podaży innych gatunków mięsa, konsumpcja drobiu w Unii Europejskiej będzie nadal rosła. Przyczyni się do tego głównie duża konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz nadal niepewna sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej. W 2013 roku spożycie mięsa na terenie państw członkowskich ukształtowało się na poziomie 12,34 mln ton, co oznacza, że było wyższe o 1,4% r/r. Wynik ten odpowiada 21,4 kg na jednego mieszkańca. Natomiast w 2014 i 2015 spodziewane jest wolniejsze tempo konsumpcji, które wyniesie 0,8% i 0,6% r/r odpowiednio.
 
Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, w 2013 roku Unia była tradycyjnie znaczącym eksporterem netto mięsa drobiu, pomimo zawieszenia ostatnich subsydiów do wywozu mrożonych tuszek kurcząt w połowie ubiegłego roku. Wspólnota w 2013 roku wysłała do krajów trzecich 1,3 mln ton drobiu (o 1% mniej r/r), a dodatnie saldo w handlu wyniosło blisko 500 tys. ton. Najwyższe wzrosty wywozu zaobserwowano do Arabii Saudyjskiej (+4%) oraz RPA (+17%). Eksport do tych drów państw stanowił prawie jedną czwartą unijnego eksportu drobiu w 2013 roku. Jednocześnie odnotowano spadek dostaw do Rosji – o 18%, spowodowany polityką Rosjan zmierzającą do uzyskania samowystarczalności w zakresie krajowego wytwórstwa mięsa drobiowego. Zmniejszeniu uległy także wysyłki na Ukrainę – o 28% oraz Białoruś – o 38%. Analitycy podejrzewają, iż w 2014 roku rosnąca konkurencja brazylijskiego drobiu i ograniczenie eksportu ze strony Rosjan przyczyni się do kolejnego, 0,5-procentowego spadku. Natomiast w 2015 roku prognozowana jest dobudowa unijnego eksportu o 1%.
 
Z kolei w przypadku importu drobiu do Unii Europejskiej, w 2013 roku miało miejsce obniżenie poziomu przywozu o 65 do 788 tys. ton. Największe znaczenie w spadku miały niższe o 12% dostawy z Brazylii, które częściowo zostały zrekompensowane wyższym importem tajskiego drobiu. Niemniej, spowolnienie spożycia tego gatunku mięsa w kolejnych latach, przyczyni się do ograniczenia importu w przyszłym roku o kolejne 0,4%.
 
Jak podała FAMMU/FAPA na podstawie danych Komisji Europejskiej, w 2013 roku ceny producenta drobiu w Unii Europejskiej rosły proporcjonalnie do cen pasz i do sierpnia osiągnęły rekordowo wysoki poziom 2000 euro/tonę. Niemniej, obniżenie cen zbóż w drugiej połowie roku spowodowało obniżenie notowań unijnego drobiu. W całym 2013 roku przeciętna cena pozostała jednak na poziomie o 2% wyższym w relacji rocznej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!