| Autor: redakcja1

Rosnąca konsumpcja i eksport będą napędzać produkcję mięsa drobiowego w UE

Jak wynika z najnowszych prognoz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) w 2016 r. unijna produkcja mięsa kurcząt brojlerów odnotuje kolejny wzrost (za Agra Europe). W krajach UE-28 w stosunku do 2015 r. zwiększy się ona o 1,3% i ukształtuje się w granicy 10,76 mln t. Największy przyrost produkcji przewiduje się we Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Zwyżka napędzana będzie silnie rosnący spożyciem wewnętrznym, a także zwiększającym się eksportem mięsa drobiowego.

Rosnąca konsumpcja i eksport będą napędzać produkcję mięsa drobiowego w UE

Eksport drobiu wzrośnie do 1,18 mln ton

Według przedstawionych przez Departament prognoz, w 2016 r. unijny eksport mięsa drobiowego może wzrosnąć o blisko 4% do 1,18 mln t. Zwiększenie się sprzedaży zagranicznej możliwe będzie mimo utrudnień w wysyłce mięsa na rynek Afryki Południowej. Wzrost dostaw do RPA został zahamowany przez wprowadzenie ceł antydumpingowych na mięso brojlerów z niektórych krajów unijnych. USDA prognozuje, że może on zostać jednak zniwelowany poprzez wznowienie sprzedaży zagranicznej tuszek pochodzących przede wszystkim z Francji do Arabii Saudyjskiej, czy też elementów na nowe rynki, takich jak Filipiny oraz Ukraina.

Produkcja drobiu w UE

Jak podaje Bank BGŻ BNP Paribas, na stabilnym poziomie może utrzymać się produkcja mięsa kurcząt w Niemczech, przede wszystkim z powodu zaostrzenia przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Obniżenie się produkcji może zostać zaobserwowane w przypadku Hiszpanii z powodu pogorszenia się marż producentów drobiu w tym kraju. USDA szacuje, że na poziom produkcji mięsa drobiowego w 2016 r. nie będzie miało wpływu występowanie ognisk ptasiej grypy w niektórych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy czy też Francja.

Import drobiu do UE

Jeśli chodzi o import mięsa kurcząt brojlerów do Wspólnoty, z uwagi na zwiększającą się produkcję wewnętrzną, może utrzymać się na podobnym poziomie do roku poprzedniego i wynieść 710 tys. t. Zmienić się może z kolei struktura dostaw na rynek Unii. Zdaniem USDA większego znaczenia nabrać mogą dostawy z Ukrainy, kompensując mniejszy import z Brazylii. Jak wynika z danych Eurostatu w pierwszych 11 miesiącach 2015 r. przywóz mięsa i podrobów drobiowych z Ukrainy do UE-28 wyniósł 25,9 tys. t i był o 97% większy niż przed rokiem. Jednocześnie zakup z Brazylii zmalał o blisko 9% do 86,3 tys. t.Tagi:
źródło: