| Autor: redakcja1

Spadek cen drobiu

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły, przede wszystkim w wyniku szybszej obniżki cen w Polsce.

Spadek cen drobiu
W lutym 2019 r., średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 45% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była większa o 39%. Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE zmniejszyła się w tym czasie o 0,2%, a w Polsce aż o 4%. Spośród obserwowanych państw członkowskich UE spadek cen miał miejsce tylko w Hiszpanii. W pozostałych krajach kurczęta patroszone podrożały, w tym najbardziej w Czechach.
 
Według danych GUS, miesięczne spożycie mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosło w pierwszym kwartale 2018 r. 1,57 kg i było wyższe o 1,3% niż przed rokiem. W drugim kwartale zmalała do 1,48 kg, a więc o 5,1% w ujęciu do tego samego okresu 2017 r.
 
W trzecim kwartale spożycie bezpośrednie drobiu wyniosło 1,43 kg i było o 7,1% niższe niż rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów 2018 r. konsumpcja drobiu w gospodarstwach domowych zmalało o 3,7% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. Spożycie bezpośrednie wędlin drobiowych było z kolei o 2,2% większe i wyniosło 0,19 kg/osobę miesięcznie.


Tagi:
źródło: