| Autor: redakcja1

Spadek eksportu jaj

2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj. Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o 46% wyższy w porównaniu z 2017 r.

Spadek eksportu jaj
W styczniu 2019 r. sprzedaż zagraniczna jaj w skorupkach zwiększyła się o 25,8% w skali miesiąca, ale była o 6,1% mniejsza niż przed rokiem. Przywóz jaj świeżych wzrósł o 125,8% w porównaniu z grudniem 2018 r., ale był o 13,8% niższy niż przed rokiem. Wysyłka przetworów z jaj zwiększyła o 76,1% w relacji miesiąca, ale była o 13,3% mniejsza w ujęciu roku. Przywóz zmalał o 2,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale wzrósł o 16,2% względem stycznia poprzedniego roku.
 
W okresie trzech kwartałów 2018 r. całkowita konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych była o 7,9% niższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Ceny jaj w handlu detalicznym pozostawały wysokie, co wywierało niekorzystny wpływ na poziom ich spożycia w gospodarstwach domowych.


Tagi:
źródło: