| Autor: redakcja1

Sytuacja cenowa na rynku drobiu w Polsce w sezonie 2013/2014

Obniżki cen pasz trwające od kwietnia 2013 r. zostały zahamowane i w styczniu tego roku ceny pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów zwiększyły się o blisko 1% w odniesieniu do grudnia. Były one jednak o 14,2% mniejsze niż rok wcześniej – poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Sytuacja cenowa na rynku drobiu w Polsce w sezonie 2013/2014
Zwiększyły się również ceny przemysłowych mieszanek paszowych dla indyków. W styczniu 2014 roku były one o 1,6% większe niż przed miesiącem, ale nadal o 12,1% mniejsze niż przed rokiem.
 
Z danych zebranych przez Dybowskiego wynika, że przeciętna cena skupu kurcząt w lutym 2014 r. była o 6,6% wyższa niż w styczniu, ale o 4,1% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne w lutym tego roku płacono o 1,2% mniej niż w styczniu i niemal tyle samo co przed rokiem. Relacja cen żywiec/pasza kształtowała się na początku 2014 roku na rynku kurcząt w granicach 2,57:1, a na rynku indyków na poziomie 4,0:1.
 
Rentowność produkcji kurcząt zwiększyła się nieco na początku tego roku, gdyż ceny płacone producentom za żywiec wzrastały szybciej niż ceny pasz przemysłowych. Na rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza zmalała wprawdzie, ale nadal znacznie przewyższała próg opłacalności chowu.
 
W Rynku Rolnym podano także, że średnie ceny zbytu tuszek kurcząt w lutym 2014 r. były mniejsze o 2,3%, a indyków o 3% niż w roku poprzednim. Ceny detaliczne kurcząt patroszonych spadły przeciętnie w 2013 r. o 0,3% w odniesieniu do wcześniejszego roku. Mimo to konsumpcja mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych obniżyło się w okresie pierwszych trzech kwartałów o 1,3%, w porównaniu z analogicznym czasem poprzedniego roku, a spożycie wędlin drobiowych zmalało nawet o 5%.
 
W trzecim kwartale 2013 r., spożycie wędlin drobiowych było na zbliżonym do drugiego kwartału, choć w przypadku mięsa drobiowego wzrosła o 0,7%. Trendy te w konsumpcji wynikają z wysokich cen detalicznych drobiu, który pomimo iż pozostał najtańszym rodzajem mięsa, stosunkowo podrożał w odniesieniu do wieprzowiny i wołowiny.
 
Jak podaje Grzegorz Dybowski, relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim poprawiły się w grudniu 2013 r. w odniesieniu do roku poprzedniego. Przeciętne ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 48,2% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Średnia cena unijna była o 1,4% mniejsza niż przed rokiem, a cena polska o 2,4%. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech zwiększyły się w tym czasie o ok. 4% w ujęciu rocznym, a we Francji były o 2,2% mniejsze. W Holandii ceny sprzedaży mięsa drobiowego wzrosły 7,1%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!