| Autor: redakcja1

Wzrost cen mięsa drobiowego

Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniosła 7,35 zł/kg i była wyższa o 5,3% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Wzrost cen mięsa drobiowego
Dynamika zwyżki cen detalicznych drobiu była więc stosunkowo wysoka. W październiku, cena detaliczna tuszki kurczęcia zmniejszyła się o 5,8% wobec września, ale o 1,3% przewyższała poziom sprzed roku. Mimo to drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa.
 
Sprzyjający stosunek cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły. W październiku 2018 r., średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 57% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była większa o 48,5%. Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE podniosła się w tym czasie o 2,5%, a w Polsce zmniejszyła się o 5,1%. We wszystkich obserwowanych państwach członkowskich UE ceny kurcząt patroszonych wzrosły.
 
Jak wynika z danych GUS, miesięczne spożycie mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosło w pierwszym kwartale 2018 r. 1,57 kg i był o 1,3% większe niż przed rokiem. W drugim kwartale zmalało do 1,48 kg, tj. o 5,1% w odniesieniu do tego samego okresu 2017 r. W pierwszym półroczu br. konsumpcja bezpośrednia drobiu wyniosła 1,53 kg i była o 1,9% mniejsza niż w 2017 r. W strukturze tego spożycia z 13 do 15% wzrósł udział drobiu nie kurzego. Konsumpcja bezpośrednia wędlin drobiowych zwiększyła się o 5,6% do 0,19 kg miesięcznie.


Tagi:
źródło: