| Autor: redakcja1

Wzrost produkcji drobiu

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.

Wzrost produkcji drobiu
W sumie w okresie dziesięciu miesięcy br., przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 2234 tys. t. Oznacza to, że była tylko o 0,5% większa niż w porównywalnym okresie 2017 r. Dopiero więc po dziesięciu miesiącach wielkość produkcji przewyższyła poziom zeszłoroczny. Dynamika przyrostu wysyłki uległa tymczasem znacznemu przyspieszeniu.
 
W obrębie dziewięciu miesięcy br. sprzedano za granicę o 133 tys. t, czyli o 16,2% więcej mięsa drobiowego niż w tym samym okresie przed rokiem. Jest to efekt ponownego otwierania się rynków, zamkniętych w wyniku wykrycia w Polsce wirusa grypy ptaków w 2017 r. Wywóz stanowił prawie 43% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w dużych zakładach.
 
W takim samym okresie 2017 r. udział eksportu w produkcji wynosił 37%. Sytuacja taka, mimo zwyżki importu o 45,6%, powodowała presję popytową na rynku krajowym, skutkującą wzrostem cen detalicznych drobiu.
 
We wrześniu 2018 r., sprzedaż zagraniczna zmalała o 5% w skali miesiąca i o 0,8% w relacji roku. Import mięsa drobiowego obniżył się o 9% w ujęciu do sierpnia, ale był aż o 84% większy niż we wrześniu 2017 r.


Tagi:
źródło: