| Autor: redakcja1

23 mln euro na propagowanie produktów rolnych w UE

Komisja Europejska zatwierdziła 20 programów służących propagowaniu produktów rolnych w Unii Europejskiej i poza jej obszarem.

23 mln euro na propagowanie produktów rolnych w UE
Całkowity budżet programów, z których zdecydowana większość będzie rozliczana w cyklu trzyletnim, wynosi 46,5 mln - w tym 23,3 mln EUR wkładu ze środków Unii. Wybrane programy obejmują szeroką paletę kategorii produktów, poczynając od produktów wysokiej jakości (opatrzonych znakami CHNP, CHOG i GTS), poprzez produkty organiczne, świeże owoce i warzywa, aż po wina, mleko i jego przetwory, kwiaty, przetwory owocowe i warzywne, przetworzone produkty  zbożowe i ryżowe, kwestie etykietowania jaj oraz połączenia różnych kategorii produktów.
 
Programy obejmują następujące państwa trzecie i regiony: Ameryka Północna, Rosja, Chiny, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Indie, Ameryka Łacińska, Norwegia, Azerbejdżan, Białoruś i Turcja.
 
Szerszy kontekst
 
Aż 12 z 20 wybranych programów dotyczy rynku wewnętrznego, a pozostałe 8 – państw trzecich. Wyboru dokonano spośród 33 przedłożonych do 30 listopada 2013 r. projektów w ramach pierwszej fali zgłoszeń propozycji programu informacyjno-promocyjnego na rok 2014. W świetle obowiązujących przepisów (rozporządzenie Rady nr 3/2008), UE może wspierać finansowanie środków informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym UE oraz w krajach trzecich.

Całkowity roczny budżet na działania tego typu sięga 60 mln EUR. Zgodnie z niedawno osiągniętym porozumieniem politycznym w sprawie nowych zasad promocji STATEMENT/14/96 nakłady te mają  wzrosnąć do 200 mln EUR do roku 2020. Nowe reguły wejdą wszakże w życie dopiero  w roku 2016. 

 
Objęte finansowaniem działania będą polegały na kampaniach PR, promocyjnych lub  reklamowych, w szczególności skoncentrowanych na zaletach produktów pochodzących  z UE, zwłaszcza ich jakości, bezpieczeństwie żywnościowym i normach higieny, wartości odżywczej, przy jednoczesnym uwzględnieniu etykietowania, dobrostanu zwierząt czy też  metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Środki te mogą także  obejmować uczestnictwo w wydarzeniach i targach, kampanie informacyjne na temat unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia (CHNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), akcje szerzenia wiedzy o unijnych systemach kontroli jakości oraz rolnictwa ekologicznego, jak również kampanie informacyjne o unijnym systemie win gatunkowych produkowanych w wyszczególnionych regionach (QWPSR).

UE pokrywa maksymalnie 50 proc. kosztów takich środków (do 60 proc. w przypadku propagowania konsumpcji owoców i warzyw przez dzieci lub upowszechniania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ostrzegania przed jego nadmiernym spożyciem), a pozostałą kwotę dopłacają organizacje i zrzeszenia branżowe, które wysunęły propozycję akcji, a w pewnych przypadkach również zainteresowane państwa członkowskie.

Pragnące uczestniczyć w programach zainteresowane organizacje zawodowe przedkładają projekty państwom członkowskim (w dwóch turach). Następnie państwa członkowskie przekazują Komisji listę propozycji, jakie wybrały, wraz z kopią dokumentacji każdego z projektów. Komisja dokonuje ostatecznej oceny programów i ocenia, czy kwalifikują się do objęcia finansowaniem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!