| Autor: redakcja1

Jak polscy rolnicy radzą sobie z finansami?

93,4 proc. rolników interesuje się finansami swojego gospodarstwa – wynika z badań przeprowadzonych przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas. Połowa badanych (50,1 proc.) ocenia swój stan wiedzy finansowej jako średni, a 39,1 proc. jako wysoki. Większość – bo aż 80 proc. – albo w ogóle nie zalega z rachunkami (58 proc.), albo też zdarza im się to sporadycznie (22 proc.).

Jak polscy rolnicy radzą sobie z finansami?
Rzetelni w zobowiązaniach

 
Większość rolników reguluje płatności w  terminie. 58 proc. nie zalega z rachunkami dłużej niż 7 dni. Kolejnym 22 proc. zdarza się to sporadycznie.
 
Odsetek rolników spóźniających się z płatnościami za rachunki – na poziomie 20 proc. – jest naprawdę niski, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy po trzecim z rzędu gorszym roku w rolnictwie – ocenia Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

Konserwatywni w zarządzaniu finansami
 
Istotne decyzje finansowe rolnicy konsultują przede wszystkim z rodziną (61,8 proc.). Punktem odniesienia są dla nich także opinie innych rolników, z którymi zapoznają się na forach internetowych (39,8 proc.). 15,2 proc. właścicieli gospodarstw rolnych konsultuje decyzje finansowe z doradcą bankowym i finansowym. Poza tradycyjnymi punktami odniesienia (rodzina, inni gospodarze), rolnicy coraz chętniej korzystają też z szybkich i bezosobowych narzędzi, takich jak aplikacje internetowe do porównywania ofert banków (29 proc.).
 
Orientują się w podstawowych zagadnieniach
 
Z badań wynika, że rolnicy dobrze orientują się w podstawowych zagadnieniach finansowych istotnych dla gospodarstwa rolnego, wskazując np. na różnicę pomiędzy umową kontraktacji a umową sprzedaży (74 proc.). Częściej natomiast mylą się w ocenie parametrów kredytu – około połowa rolników błędnie uważa, że bank ma obowiązek podania RRSO kredytu przeznaczonego na środki produkcji, czy też w obliczeniach odsetek z lokaty terminowej (82 proc.). Może to wynikać z faktu, iż w przypadku mniejszych gospodarstw granica pomiędzy wydatkami na gospodarstwo domowe a gospodarstwo rolne, jest bardzo płynna.
 
Interesują się finansami swojego gospodarstwa
 
Aż 93,4 proc. rolników interesuje się finansami gospodarstwa.
 
– Polscy rolnicy posiadają świadomość finansową. Najczęściej, bo w około 44 proc. przypadków, analizują sytuację finansową gospodarstwa podczas przygotowywania planów inwestycyjnych oraz rocznego budżetu. Wysoki poziom zainteresowania finansami nie może dziwić. Rolnicy są przedsiębiorcami w prawdopodobnie dużo większym stopniu niż jakakolwiek inna grupa zawodowa. Naszym zadaniem jako Banku jest wzmocnienie ich pozycji jako przedsiębiorców – mówi Maciej Piskorski.

Profil produkcji wpływa na sposób zarządzania finansami
 
Sposób zarządzania finansami gospodarstwa uzależniony jest od profilu produkcji. Roczny budżet opracowują najczęściej gospodarstwa o mieszanym (53,1 proc.) i roślinnym (47,4 proc.) profilu produkcji. Stosunkowo rzadko – gospodarstwa mleczne (14,4 proc.).
 
Wynika to oczywiście z charakteru produkcji. Gospodarstwa mleczne pracują w regularnych cyklach dostaw mleka, za które otrzymują systematyczne płatności. W przypadku produkcji roślinnej bądź mieszanej zysk jest nie tylko odłożony w czasie, ale i obarczony większą niepewnością. Wymaga to dokładnego planowania – wyjaśnia Maciej Piskorski.

O badaniu
 
Badanie zostało przeprowadzone między 18 stycznia 2019 roku a 14 lutego 2019 roku, na losowej próbie użytkowników portali rolniczych, metodą CAWI, w oparciu o model Real Time Sampling (RTS). Reprezentatywność, ze względu na areałową klasę wielkości gospodarstwa, uzyskano dzięki zastosowaniu wagi analitycznej uwzględniającej 4 kategorie powierzchniowe. Próba wynosiła 358 ankiet.
 


Tagi:
źródło: