| Autor: redakcja1

Rolnicy bez możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Szykują się duże zmiany w emeryturach rolniczych. Rząd pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada obniżenie wieku emerytalnego, niestety dla rolników będzie to oznaczać także brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę - informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Rolnicy bez możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę?
W stanowisku Rządu opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy: „W przypadku rolników indywidualnych powinno nastąpić obniżenie wieku emerytalnego, bez możliwości przechodzenia na tzw. wcześniejszą emeryturę”.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował pismo do Premier Beaty Szydło, w którym opowiada się za pozostawieniem rolnikowi swobody decyzji, co do możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami tj. 30 lat pracy i ubezpieczenia w KRUS i ukończenia wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

W ocenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej obecnie obowiązujący przywilej przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku rolników podyktowany jest specyfiką pracy w tym zawodzie. Prowadzenie gospodarstwa rolnego to ciężka, fizyczna praca, w trudnych warunkach związanych z dużym zapyleniem powietrza, kontaktem ze środkami ochrony roślin, nawozami chemicznymi, obsługą maszyn i urządzeń rolniczych oraz z narażeniem na skrajne warunki atmosferyczne (upał, opady atmosferyczne i niskie temperatury). To także praca wymagająca wielu wyrzeczeń: brak dni wolnych, urlopów i wielu innych przywilejów pracowniczych, które gwarantuje kodeks pracy, jak chociażby świadczeń chorobowych (rolnik otrzymuje świadczenie chorobowe w wysokości 10 zł za dzień tylko w przypadku gdy choroba trwa dłużej niż 30 dni). Specyfika prowadzenia gospodarstwa rolnego wiąże się również z koniecznością pracy w wymiarze godzin znacznie przekraczającym ośmiogodzinny czas pracy oraz pracę w wolne soboty, niedziele i święta, tym samym rolnicy pracują zdecydowanie dłużej niż przewiduje to kodeks pracy zatem wcześniejsza emerytura daje możliwość wyrównania tych różnic.
 
Szczególną uwagę należy zwrócić także na sytuacje kobiet pracujących we własnych gospodarstwach, które nie mają możliwości korzystania z urlopów wychowawczych, zdrowotnych, zwolnień na czas choroby dzieci, itp. Pracując jako rolniczki i gospodynie domowe oraz matki wychowujące dzieci, wg. wszelkich danych statystycznych, dużo wcześniej niż przedstawicielki innych zawodów, zaczynają zmagać się z chorobami, które powodują niezdolność do pracy i przejście na świadczenie rentowe.
 
Jak wskazuje WIR, brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę nie pozostanie również bez wpływu na strukturę wiekową osób zatrudnionych w rolnictwie. Gospodarstwa przekazywane będą następcą później, przez co przejmować je będą osoby coraz starsze. Warunki konkurencji na wspólnotowym rynku wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków rolnych, opłacalności produkcji, metod gospodarowania czy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość daje tutaj przewagę ludziom młodym, aktywnym oraz otwartym i gotowym na zmiany. Polityka państwa w tym zakresie powinna zatem zmierzać do ułatwiania przejmowania gospodarstw przez młodych rolników, czemu z pewnością nie będzie służyć brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.
 
Izba uważa za w pełni uzasadnione pozostawienie rolnikowi swobody decyzji, co do możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami tj. 30 lat pracy i ubezpieczenia w KRUS i ukończenia wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
 


Tagi:
źródło: