Kontrole gastronomii w sezonie letnim

Spełnianie przez przedsiębiorców obowiązujących wymagań z zakresu prawa żywnościowego jest kontrolowane przez organy urzędowej kontroli żywności – zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór sanitarny m.in. nad zakładami żywienia zbiorowego (m.in. restauracjami, barami, smażalniami) oraz sklepami i kioskami spożywczymi.

Kontrole gastronomii w sezonie letnim
Zakres kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną obejmuje ocenę spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących m.in.: stanu sanitarno-technicznego i porządkowego, sposobu przyjęcia i jakości surowców, ich identyfikowalności, warunków produkcji i przechowywania żywności, terminów przydatności do spożycia lub dat minimalnej trwałości, stanu higieny i stanu zdrowia pracowników (również sezonowych) oraz uczestnictwa w szkoleniach wymaganych w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy, sposobu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (np. na etykietach produktów), a także prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz produkcyjnej (GMP), które powinny być wdrożone w danym zakładzie. Kontrole prowadzone są bez wcześniejszego zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują odpowiednie działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości (nakładają mandaty, wydają decyzje administracyjne).
 
W przypadku zakładów gastronomicznych w miejscowościach wypoczynkowych, w szczególności w okresie letnim oraz tuż przed otwarciem sezonu, nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad tego typu obiektami jest wzmożony, poprzez przeprowadzanie dodatkowych, wzmożonych kontroli.
 
Kontrole w 2017 r.
 
W 2017 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorowały ogółem 481 122 obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 80 547 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracji, barów, kawiarni itp.). W nadzorowanych obiektach żywienia zbiorowego przeprowadzono 58 746 kontroli sanitarnych, w tym 3300 kontroli interwencyjnych. Wydano 9256 decyzji administracyjnych, w tym 207 decyzji przerwania działalności całego lub części zakładu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 6 601 mandatami, na łączną kwotę 1 529 440 PLN.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: