| Autor: redakcja1

Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020. Priorytety to zrównoważone inwestycje i ochrona środowiska

Decyzję w sprawie kształtu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR) na lata 2014-2020 podjął Parlament Europejski. W maju 2014 r. uchwalono, że wyniesie on około 5,75 mld euro.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020. Priorytety to zrównoważone inwestycje i ochrona środowiska
Jego priorytetami będą: ochrona środowiska, a zwłaszcza zasobów ryb oraz wspieranie rybaków z państw Unii Europejskiej prowadzących działalność na małą skalę, młodych rybaków i rodzin rybackich. Polska ma otrzymać z tego budżetu ok. 531 mln euro, a doliczając do tej kwoty, pomoc z budżetu krajowego razem polski sektor rybacki będzie miał do dyspozycji w latach 2014 - 2020 ok. 703 mln euro. Spośród krajów UE więcej od Polski otrzymają z EFMiR Hiszpania, Francja i Włochy.

PO RYBY 2014-2020

Teraz poszczególne państwa unijne przystępują do przygotowanie swoich Programów Operacyjnych RYBY 2014-2020. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego projektu polskiego PO RYBY 2014-2020. Jednym z głównych elementów tych prac są, zapowiedziane przez Ministra Kazimierza Plocke, na konferencji prasowej 23 lipca 2014 r. konsultacje społeczne dotyczące podziału środków finansowych dostępnych w nowym programie dla sektor rybackiego. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji polskiego PO RYBY na lata 2014 - 2020, zostanie on przesłany do Komisji Europejskiej, która ma na jego zatwierdzenie 6 miesięcy.
 
Wiadomo, że z całego budżetu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, który wynosi ok. 5,75 mld euro, najwięcej środków - ok. 4,34 mld euro - zostanie przekazane na realizację przedsięwzięć i inwestycji w tzw. zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich. Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na przeprowadzenie operacji związanych z kontrolami i egzekwowaniem wykorzystywania np. kwot połowowych (580 mln euro), prawidłowej gospodarki rybackiej i ochrony środowiska, gromadzenia danych (520 mln euro), rekompensat dla regionów najbardziej oddalonych (192 mln euro), dopłat do przechowywania ryb (45 mln euro) i na realizację Zintegrowanej Polityki Morskiej (71 mln euro). Ta polityka to m.in. inwestycje w infrastrukturę ważną dla gospodarki morskiej czyli np. rozwój infrastruktury wewnątrz portów, rozbudowa terminali przeładunkowych, czy dróg dojazdowych do portów.
 
Porównując priorytety obowiązujące w poprzedniej siedmioletniej perspektywie finansowej z tymi na lata 2014-2020 warto zwrócić uwagę na nowości. Jedną z nich jest to, że w ramach zatwierdzonych krajowych programów operacyjnych Komisja Europejska będzie współfinansować konkretne projekty w państwach członkowskich, aby pomóc rybakom i społecznościom nadmorskim w rozwijaniu zrównoważonego przemysłu spożywczego w oparciu o produkty pochodzenia morskiego.  Nadano temu nazwę "od łowiska do półmiska". To wymaga dokonania (jeszcze trwających) uzgodnień mających na celu powiązanie środków z EFMiR ze środkami z krajowych budżetów, by jednocześnie z tych obu źródeł  współfinansować przyjęte w negocjacjach wspólnie projekty.

Ochrona zasobów wodnych

Unia Europejska położyła również w nowej perspektywie finansowej szczególny nacisk na działania służące ochronie środowiska naturalnego, a zwłaszcza na zachowanie zasobów ryb na łowiskach. Dlatego z budżetu wspierane będą m.in. działania służące zapobieganiu zjawiskom przełowienia ławic i wyrzucania części złowionych ryb z powrotem do morza. Zwłaszcza ta ostania praktyka budzi niepokój, a jest ona niestety dość powszechna. Rybacy bowiem masowo wyrzucają za burtę niewymiarowe ryby lub ryby gatunków, na które nie znajdują nabywców, a takie ryby w ogromnej większości giną. Unia już wcześniej zapowiadała, że jednym z zadań jej "funduszu morskiego" będzie zwalczanie tego procederu i pod koniec 2020 roku dopuszczalne "odrzuty" mają wynosić najwyżej 5% całości połowów.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!