| Autor: redakcja1

Wysokie połowy ryb bałtyckich w styczniu br.

W styczniu 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 10,45 tys. ton i były o 33,4% większe niż w porównywalnym miesiącu roku poprzedniego - analizuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wysokie połowy ryb bałtyckich w styczniu br.

Połowy ryb z Bałtyku

Wzrost połowów odnosił się do wszystkich ważniejszych gatunków ryb, za wyjątkiem dorszy, których spadek wyniósł 18,8% do 1,28 tys. ton. Najbardziej zwiększono wyładunki storni o 72,4% do 1,88 tys. ton oraz śledzi o 64,3% do 2,31 tys. ton. Bardzo duży przyrost zaobserwowano również w połowach szprotów o 35% do 4,93 tys. ton. Znaczna zwyżka połowów śledzi wynika prawdopodobnie ze zwiększonego w 2016 r. o 9% limitu połowowego do 47,6 tys. ton. W odniesieniu do pozostałych gatunku ryb, których połowy są limitowane ograniczono kwotę dorszy o 20% do 12,4 tys. ton, a w niewielkim stopniu szprotów o 5% do 59,4 tys. ton.

Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza

Według Krzysztofa Hryszko, w 2015 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego zatrudnienie powyżej 49 osób wyniosła 387,5 tys. ton i była o 3,4% wyższa niż rok wcześniej. Największą zwyżkę odnotowano w produkcji świeżych lub chłodzonych filetów z ryb morskich - 2,2-krotną do 20,1 tys. ton, przede wszystkim pod wpływem zwiększonych połowów krajowych dorszy oraz przetwórstwa świeżych łososi na filety. Na znaczeniu zyskuje również produkcja ryb wędzonych z 10% przyrostem produkcji w omawianym okresie do 82,2 tys. ton, z czego 68,3% stanowiły wędzone łososie.

Produkcja największej grupy towarowej – przetworów i konserw wzrosła o 6,4% do 212,5 tys. ton, w tym konserw i prezerw o 11,4% do 76,4 tys. ton, marynat o 0,7% do 85,1 tys. ton, a pozostałych przetworów o 9,2% do 51 tys. ton. Głównym gatunkiem wykorzystywanym w przetwórstwie pogłębionym pozostają śledzie, a kontyngent produkcji wyrobów śledziowych zwiększył się w 2015 r. o 4,1% do 101,1 tys. ton. W porównaniu z 2014 r. wyraźnie ograniczono tylko produkcję asortymentu mrożonego, w tym przede wszystkim całych morskich ryb mrożonych o 31,1% do 25 tys. ton oraz mrożonych filetów z ryb morskich o 4,4% do 25,9 tys. ton, a także ryb solonych o 14,4% do 10,5 tys. ton.Tagi:
źródło: