| Autor: redakcja1

Spadek połowów ryb

W okresie styczeń-maj 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 86,4 tys. ton i były o 0,3% mniejsze niż w analogicznych miesiącach roku 2016.

Spadek połowów ryb
Zwiększyły się głownie połowy szprotów o 17,4% do 59,1 tys. ton oraz łososi - 2-krotnie do 3,8 tys. sztuk. Wyładunki pozostałych najważniejszych gatunków ryb były niższe niż przed rokiem. Największy spadek zaobserwowano w połowach dorszy o 41,1% do 3,1 tys. ton oraz storni o 30,1% do 7,4 tys. ton. Połowy śledzi zmniejszyły się o 19,2% do 51,3 tys. ton.
 
W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 149,3 tys. ton i była o 0,4% mniejsza niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Bardzo duży spadek produkcji wystąpił w asortymencie ryb wędzonych – o 28,1% do 22,5 tys. ton.
 
Jak informuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ograniczono zarówno produkcję wędzonych łososi o 21,4% do 15,6 tys. ton, jak pozostałych gatunków ryb o 39,5% do 6,9 tys. ton. Niższa niż przed rokiem była także produkcja marynat o 2,1% do 26,9 tys. ton, świeżych i chłodzonych filetów z ryb morskich o 2,5% do 18,4 tys. ton oraz mrożonego mięsa z ryb morskich o 13,5% do 2,8 tys. ton.
 
Spadek kontyngentu produkcji tych grup produktów został zrekompensowany zwiększoną podażą z zakładów przetwórczych m.in. konserw i prezerw o 7,3% do 30,3 tys. ton, całych, mrożonych ryb morskich o 33,9% do 10,1 tys. ton, mrożonych filetów z ryb morskich o 21,6% do 12,4 tys. ton oraz filetów solonych o 10,8% do 3,4 tys. ton.


Tagi:
źródło: