Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w I kwartale 2016 r.

Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2016 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w I kwartale 2016 r.
W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne (m.in. wygląd), parametry fizykochemiczne (m.in. identyfikację surowców mięsnych, zawartość wody, tłuszczu, białka i estrów etylowych kwasów tłuszczowych, kwasowość) oraz znakowanie produktów żywnościowych.

Kontrole dotyczyły jakości handlowej:
 • pieczywa (mieszanego, pszennego i żytniego),
 • wyrobów garmażeryjnych typu pizza i zapiekanki,
 • mięsa w elementach kulinarnych, mięsa mielonego i mięsa garmażeryjnego,
 • mięsa drobiowego,
 • oliwy z oliwek.
Kontrola pieczywa i wyrobów garmażeryjnych obejmowała przede wszystkich sprawdzenie prawidłowości ich oznakowania. W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości dodatkowo pobrano próbki do badań laboratoryjnych. W pieczywie dodatkowo oznaczono obecność bakterii fermentacji mlekowej, w celu potwierdzenia deklaracji stosowania w procesie produkcji naturalnego kwasu.

Odrębną kontrolę jakości handlowej mięsa w elementach kulinarnych, mięsa mielonego i mięsa garmażeryjnego przeprowadzono po raz pierwszy.

II. Zakres kontroli

Kontrole przeprowadzono w 331 podmiotach, w tym u:
 • 137 producentów pieczywa,
 • 94 producentów mięsa,
 • 55 producentów mięsa drobiowego,
 • 36 producentów wyrobów garmażeryjnych,
 • 9 podmiotów wprowadzających do obrotu oliwę z oliwek.
Kontrolą objęto w zakresie:

1. cech organoleptycznych – 324 partie produktów, w tym:
 • 171 partii mięsa,
 • 108 partii mięsa drobiowego,
 • 27 partii wyrobów garmażeryjnych,
 • 18 partii pieczywa;
2. parametrów fizykochemicznych – 285 partii produktów, w tym:
 • 160 partii mięsa,
 • 80 partii mięsa drobiowego,
 • 15 partii wyrobów garmażeryjnych,
 • 15 partii pieczywa,
 • 15 partii oliwy z oliwek;
3. znakowania – 811 partii produktów, w tym:
 • 448 partii pieczywa,
 • 184 partie mięsa,
 • 112 partii mięsa drobiowego,
 • 52 partie wyrobów garmażeryjnych,
 • 15 partii oliwy z oliwek.
4. cech mikrobiologicznych – 70 partii pieczywa.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: