Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE

Minister Marek Sawicki uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, podczas której przedstawił dwa wnioski dotyczące poprawy regulacji rynków rolnych: zbóż i cukru.

Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE

Unii Europejskiej potrzebne są zapasy zbóż na wypadek sytuacji kryzysowych. Tymczasem obecna, niezmieniania od wielu lat cena interwencyjna w wysokości 101,31 euro za tonę nie odpowiada rzeczywistym kosztom produkcji zbóż, które w tym czasie znacznie wzrosły.

Według ministra Sawickiego cena interwencyjna zbóż powinna wynosić 130 euro/t. „Taka cena interwencyjna zwiększy bezpieczeństwo gospodarowania producentów zbóż oraz umożliwi utworzenie zapasów służących stabilizacji rynku” – podkreślił minister. Zaznaczył także, że zapasy zbóż mogą być wykorzystywane na pomoc dla najuboższych mieszkańców UE.


Komisja Europejska stwierdziła, że propozycja rodzi skutki budżetowe oraz pogorszenie konkurencyjności europejskiego sektora zbóż na rynkach światowych i może mieć negatywny wpływ na sektor produkcji zwierzęcej.


Drugi polski wniosek dotyczył rynku cukru. Produkcja cukru w Unii Europejskiej nie pokrywa zapotrzebowania na ten produkt. Unia stała się ostatnio importerem netto cukru. Przedstawiony przez ministra Sawickiego wniosek zawierał propozycję podwyższenia kwot produkcji cukru w Unii Europejskiej o 15% od roku gospodarczego 2011/2012 lub o 5% przez 3 kolejne lata począwszy od sezonu 2011/2012. Wniosek ten wywołał bardzo duże zainteresowanie i intensywną dyskusję wielu państw członkowskich. 9 krajów poparło już polski wniosek. Inne państwa jak np. Francja, Belgia postulowały, by w ramach reformy WPR uwzględnić przedstawioną przez Polskę propozycję zmian.


KE stwierdziła, że polski wniosek może stanowić podstawę do zajęcie się reformą rynku cukru, tak by rynek ten dostosować do zmieniającej się sytuacji. Powinien być on także uwzględniony w rozmowach handlowych UE w ramach Doha.


Przy okazji posiedzenia Rady Ministrów Minister M. Sawicki spotkał się z komisarzem ds. rolnych Dacianem Ciolosem by omówić przygotowania Polski do sprawowania Prezydencji oraz kalendarz prac, w tym czasie, Rady Ministrów i innych organów KE.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!