Przedżniwna debata w resorcie rolnictwa

– Zboże jest podstawowym towarem rolnym zabezpieczającym wyżywienie społeczeństwa – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas Debaty Przedżniwnej zorganizowanej w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi przez Krajową Federację Producentów Zbóż wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Przedżniwna debata w resorcie rolnictwa
Polska stała się znaczącym eksporterem ziarna zbóż na światowe rynki – podkreślił minister Jurgiel. Zachętę dla importerów stanowią:  dobra jakość i  konkurencyjne ceny. Pszenicę eksportujemy głównie na rynki: Egiptu, Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Z analizy ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi wynika, że należy spodziewać się w najbliższym czasie dalszej intensyfikacji eksportu polskiego ziarna.
 
Minister Jurgiel podkreślił, że słabym elementem krajowego rynku jest niewystarczająco rozbudowana nowoczesna infrastruktura logistyczna.
 
Do przygotowywanego przez wicepremiera Morawieckiego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma być zestawem narzędzi dynamizujących rozwój naszego kraju, wpisaliśmy kilka projektów flagowych i jednym z nich jest sprawa budowy portu zbożowego w Gdańsku – zaznaczył szef resortu rolnictwa i dodał, że posiadanie portu i zaplecza przeładunkowego pozwoli na przygotowanie jednorodnej partii towaru, załadunek jej w krótkim czasie, zwiększy konkurencyjność polskiego rolnictwa i umocni pozycję Polski na rynku światowym.
 
Polska jako  znaczący unijny producent zbóż aktywnie uczestniczy na forum UE w dyskusjach i pracach w  zakresie kształtowania i efektywnego wykorzystywania dostępnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Minister Jurgiel podkreślił,  że zabiega o zwiększenie skuteczności instrumentów Wspólnej Organizacji Rynków, zgłasza postulaty i poszukuje poparcia wśród pozostałych państw członkowskich m. in. w sprawie konieczności podniesienia  ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji.  Przypomniał również, że zmiany wymaga system dopłat bezpośrednich – Polska nie powinna być dyskryminowana jeśli chodzi o ich wysokość, szczególnie wtedy, gdy na forum unijnym podnoszone są sprawy przestrzegania w Polsce demokracji – zauważył minister.
 
Szef resortu rolnictwa stwierdził, że potrzebne są także działania w zakresie zacieśniania współpracy na poziomie gospodarstw produkujących zboże i organizowania się w grupy producentów ora ich związki lub spółdzielnie. Takie działania umożliwiają ograniczenie kosztów, właściwe rozpoznanie rynku, planowanie produkcji, co do ilości i asortymentu w celu zapewnienia kompleksowej oferty odbiorcom.  Minister przewiduje, że nowelizacja ustawy o spółdzielczości będzie zawierała oddzielane przepisy dotyczące możliwości tworzenia spółdzielni rolników.
 
Zapowiadając połączenie służb nadzoru nad żywnością w ujęciu „od pola do stołu” minister Jurgiel przewiduje, że nowa, skonsolidowana inspekcja rozpocznie swoją działalność na  początku 2018 roku.
 
W przedżniwnej debacie uczestniczyli przedstawiciele branży rolniczej: producenci, spółdzielcy, członkowie grup producenckich oraz reprezentanci, instytucji i firm związanych z sektorem zbożowym.


Tagi:
źródło: