Zmiany w eksporcie do Chin

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana zasad w eksporcie produktów rolno- spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Zmiany w eksporcie do Chin
Podmioty eksportujące żywność do Chin, prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą (dalej - „eksporterzy”) będą podlegać obowiązkowi rejestracji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę chińską eksporterzy wybranych towarów, którzy od 1 stycznia 2017 roku prowadzili ich eksport, mogą zostać zarekomendowani do 31 października 2021 roku przez nadzorujący organ urzędowej kontroli, a ich wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności z uniknięciem skomplikowanej procedury rejestracyjnej wynikającej z nowych przepisów.

Szczegółowe informacje dotyczące towarów, których eksporterzy mogą zostać zarekomendowani na nowych zasadach przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/gis/pilna-informacja-dla-eksporterow-zywnosci-do-chin-podlegajacych-nadzorowi-organow-pis

Z kolei właściwą w sprawach eksportu towarów pochodzenia zwierzęcego jest Inspekcja Weterynaryjna.


Tagi:
źródło: