Potrzeby pokarmowe roślin. Zobacz ile makro i mikroelementów pobierają zboża, rzepak, ziemniaki i buraki

Aby wydać właściwy plon, rośliny potrzebują odpowiednich składników pokarmowych, na które składa się 17 pierwiastków, makro i mikroelementów. Jak wskazuje Instyt Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w przypadku braku niezbędnego składnika czy jego niewystarczającej ilości powstają zakłócenia w metabolizmie rośliny, co prowadzi do ograniczenia plonu niedoborem właśnie tego składnika.

Potrzeby pokarmowe roślin. Zobacz ile makro i mikroelementów pobierają zboża, rzepak, ziemniaki i buraki

Potrzeby pokarmowe roślin

W związku z tym, że każdy gatunek roślin na określone zapotrzebowanie na składniki odżywcze, mikro i makroelementy należy je zaspokajać w celu uzyskania jak najlepszego plonowania. Dlatego też aby uzupełnić brakujące składniki lub ich niewystarczającą ilość należy odpowiednio nawozić pola uprawne.

Jeśli znana jest ilości wyniesionych składników pokarmowych wraz z 1 toną plonu (tabela), łatwo można w zależności od planowanego plonu wyliczyć potrzeby pokarmowe roślin, mnożąc jednostkowe pobranie przez przewidziany plon roślin z hektara, a następnie wyliczyć w warunkach konkretnego pola, w zależności od zasobności gleby, potrzeby nawozowe roślin względem składników.

 
Średnie pobieranie makro i mikroelementów przez wybrane rośliny uprawne w przeliczeniu na 1 t plony głównego wraz z odpowiednią ilością produktu ubocznego
Roślina
Pobieranie makroelementów w kg
Pobieranie mikroelementów w kg
N
P
K
Mg
Ca
S
B
Cu
Mn
Zn
Mo
Pszenica ozima - ziarno
23,7
4,3
12,5
2,3
3,6
4,1
5,0
8,0
82,0
59,0
0,7
Pszenica jara - ziarno
25,1
4,5
13,5
2,3
4,2
4,1
5,0
8,0
106,0
71,0
0,7
Kukurydza - ziarno
28,4
5,4
23,2
5,7
6,7
6,6
11,0
14,0
107,0
85,0
0,9
Rzepak - nasiona
44,5
9,7
33,2
5,7
41,3
12,5
51,0
10,0
100,0
64,0
1,0
Bobik - nasiona
54,2
7,1
30,2
3,3
14,9
6,0
32,0
19,0
45,0
96,0
1,3
Ziemniak – bulwy *
3,4
0,6
5,5
0,3
0,4
1,5
2,0
2,0
6,0
6,0
0,1
Burak cukrowy – korzenie *
4,0
0,7
5,4
1,1
5,0
1,0
7,0
3,0
28,0
14,0
0,2
Koniczyna czerwona - zielonka
5,5
0,6
5,1
0,5
2,7
1,5
4,0
2,0
13,0
9,0
0,1
* świeża masa
Źródło: IUNG
 


Tagi:
źródło: