| Autor: redakcja1

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Objęto nią 113 podmiotów działających na początkowych etapach dystrybucji (głównie hurtownie), w których sprawdzono 552 partie.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r.
Cechy fizyczne

Wszystkie skontrolowane partie spełniały wymagania jakościowe określone w normach handlowych.

Znakowanie

Znakowanie zakwestionowano w 108 partiach (19,6%).  Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły całkowitego braku oznakowania lub niezamieszczenia na opakowaniu wymaganych informacji (np. kraju pochodzenia, klasy jakości, danych identyfikacyjnych podmiotu pakującego/wysyłającego).

Dokumentacja towarzysząca

W toku kontroli zweryfikowano faktury i inne dokumenty towarzyszące kontrolowanym partiom świeżych owoców i warzyw. Nieprawidłowości (niepełne lub błędne informacje o produkcie) stwierdzono w przypadku 57 partii (10,3%).
 


Tagi:
źródło: