| Autor: redakcja11

Pomidory i jabłka dominują na unijnym rynku warzyw i owoców

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące unijnego rynku owoców i warzyw za rok 2015. Najchętniej uprawianym owocem zostało jabłko, a warzywem - pomidor.

Pomidory i jabłka dominują na unijnym rynku warzyw i owoców

We wszystkich państwach Unii Europejskiej wszystkie owoce uprawiano w zeszłym roku na łącznym obszarze 2,3 mln ha, a warzywa na około 2,1 mln ha. Z kolei największym obszarem produkcyjnym dla owoców i warzyw może pochwalić się w minionym roku Hiszpania z wynikiem 636,0 tys. ha, czyli to około 27,1% udział w całej UE oraz Włosi z wielkością upraw na poziomie 420,0 tys. ha, a więc 20,2% udział.

Jak wskazuje FAMMU/FAPA, największe zbiory w całej Unii Europejskiej odnotowały spośród owoców jabłka z wynikiem 12,685 mln ton. Tym samym daje to około 25 kg jabłek zebranych dla 1 mieszańca Wspólnoty. Natomiast wśród warzyw prym wiodą pomidory z ubiegłorocznymi zbiorami na poziomie 17,654 mln ton i 35 kg przypadającymi na osobę.

W zeszłym roku na pierwszych trzech miejscach wśród dominujących unijnych producentów jabłek znalazła się Polska na pierwszym miejscu oraz kolejno Włochy i Francja. W przypadku zbiorów pomidorów głównym producentem były Włochy oraz Hiszpania i Portugalia. 

 

Produkcja w tys. ton w 2015 r.

 

jabłka

pomidory

kraj

Austria

287,60

55,70

Belgia

284,20

249,70

Chorwacja

96,20

36,30

Malta

0,00

12,00

Cypr

5,10

14,70

Irlandia

15,70

4,50

Finlandia

6,00

36,50

Dania

35,70

10,60

Francja

1 967,10

787,90

Niemcy

973,50

80,90

Grecja

281,80

1086,40

Włochy

2 441,60

6 410,30

Holandia

335,90

890,00

Portugalia

328,20

1407,00

Hiszpania

593,60

4 838,70

Szwecja

25,40

14,80

Wielka Brytania

460,00

97,20

Bułgaria

57,30

122,00

Czechy

155,40

5,60

Estonia

1,60

0,90

Węgry

500,00

200,00

Litwa

65,00

7,70

Łotwa

7,80

6,10

Polska

3 168,80

789,60

Rumunia

459,60

464,50

Słowacja

46,30

19,50

Słowenia

83,90

5,70

EU-28

12 685,40

17 654,70

Źródło: FAMMU/FAPA


Tagi:
źródło: