| Autor: mikolaj

O rosyjskim embargo z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu wczorajszym, 7 dnia sierpnia 2014 r., odbyły się rozmowy polskich ekspertów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI i DG SANCO).

O rosyjskim embargo z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Przedstawiciel KE poinformował, że na dziś zaplanowane jest spotkanie DG AGRI i DG TRADE, a pierwszym krokiem w działaniach podjętych przez KE jest powołanie Grupy Zadaniowej przez Dyrektora Generalnego DG AGRI. Zwrócił też uwagę, że od 6 sieprnia mamy do czynienia z nową sytuacją w związku z rozszerzeniem ograniczeń w handlu z Rosją, nałożoną przez ten kraj na UE, USA, Australię, Kanadę i Norwegię. Stwierdził, że instytucjom europejskim zajmie trochę czasu ocena wpływu działań strony rosyjskiej na sytuację rynkową.

Dla Komisj Europejskiej ważne było poznanie oceny sytuacji strony polskiej.
Delegacja polska wskazała na duże znaczenie rynku rosyjskiego dla Polski ze względu na znaczący eksport owoców i warzyw na ten rynek.

Polscy eksperci zwrócili uwagę na potrzebę szybkiego podjęcia skutecznych działań. Podkreślili, że przekazanie informacji uczestnikom rynku o poziomie wsparcia cenowego przez instrumenty unijne ma istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji rynkowej w całym sezonie. Wskazali również na uwarunkowania na poziomie producenta, handlu, dużą dysproporcję między aktualnymi cenami rynkowymi a kosztami produkcji.

Ponadto delegacja polska poruszyła kwestię wpływu obecnej sytuacji na funkcjonowanie i spełnianie warunków uznania przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. Brak możliwości zbytu produktów na rynku rosyjskim znacząco wpłynie na spadek wolumenu i wartości sprzedaży przez grupy, co może spowodować trudności w realizacji planu dochodzenia do uznania.

Podczas dyskusji KE skupiła się na analizowaniu sytuacji głównie na rynku jabłek, pomimo wskazywania przez stronę polską znaczenia innych rynków tj. papryki, kapusty, grzybów, porzeczek, wiśni, pomidorów oraz mrożonek warzywnych.

Obie strony zgodziły się, że będą trudności z zagospodarowaniem dużej ilości jabłek. Delegacja polska podkreśliła konieczność szybkiego zastosowania mechanizmu wsparcia pozwalającego na usunięcie jesiennej nadwyżki towarów, bez generowania zbędnych kosztów po stronie producenta tj: zbiór, przechowywanie, transport. Zasugerowano zastosowanie biodegradacji na poziomie gospodarstwa, jako na najtańsze rozwiązanie. Przedstawiciele KE z dużym zainteresowaniem odnieśli się do tych spostrzeżeń.

Ponadto strona polska zaproponowała rozszerzenie katalogu produktów, jakie mogą być wykorzystywane w ramach programu „pomocy dla osób najbardziej potrzebujących” o świeże owoce i warzywa oraz ich przetwory.

Polscy eksperci poruszyli też kwestię możliwości zastosowania mechanizmu wycofywania produktów z rynku do bezpłatnej dystrybucji przez organizacje charytatywne. Przedstawiciel KE zwróciła uwagę na pozytywny odbiór społeczny takiego działania, ale także na znaczne komplikacje, jakie może powodować ten program i trudności na poziomie szczegółowości kontroli spełniania licznych i skomplikowanych wymogów oraz na problemy z koniecznością odzyskiwania kwot nienależnie pobranych, w ramach wcześniej realizowanych wycofań.

Przedstawiciele KE poinformowali, że wyniki spotkania przekażą do Dyrektora Generalnego i Gabinetu Politycznego Komisarza D. Ciolosa. Zadeklarowałi, że bardziej szczegółowe propozycje zostaną poruszone podczas spotkania Komisarza z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, planowanego na dzień 12.08.2014.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!