| Autor: redakcja

Pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki EOROiW 2020

W Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki Europejskiego Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw

Pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki EOROiW 2020
W siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej odbyło się pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki Europejskiego Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw. W pracach podgrupy uczestniczył delegowany przed Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Witold Boguta prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, reprezentujący także Copa-Cogeca. Z Polski brali w niej także udział: Dominik Woźniak reprezentujący WAPA - (World Apple and Pear Association) oraz Michał Lachowicz reprezentujący FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL).  
 
Podczas spotkania przedstawiono prezentacje dotyczącą cen 12 odmian jabłek (Polska, Francja, Włochy, Niemcy) i 7 odmian gruszek w poszczególnych państwach. Wzbudziła ona dłuższą dyskusję dotyczącą porównywalności cen notowanych co tydzień na tzw. rynkach reprezentatywnych w poszczególnych państwach i przekazywanych do Komisji Europejskiej. Sprawa ta ma wrócić pod obrady na kolejnych posiedzeniach.
 
Przedstawiono również średnio- i długoterminową prognozę dotyczącą jabłek, przygotowaną przez Komisję Europejską. Wynika z niej, że eksport świeżych owoców powinien do 2030 roku wzrastać średnio 0,7% rocznie, przy produkcji na stabilnym poziomie. - W dyskusji podkreślono jednak, że przy tego rodzaju prognozach należy brać pod uwagę dynamiczny rozwój produkcji jabłek w państwach na wschód od granic UE, a także zastanowić się, czy ta produkcja nie znajdzie się na wewnętrznym rynku, wypierając miejscowych producentów – powiedział po posiedzeniu Witold Boguta Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
 
Jedna z prezentacji, przedstawiona przez przedstawiciela WAPA, dotyczyła kolejnej korekty zbiorów jabłek i gruszek w 2019 roku. Na prośbę Komisji Europejskiej została również przygotowana i przedstawiona prezentacja nt. sytuacji na rynku jabłek w Polsce. Tagi:
źródło: