| Autor: redakcja1

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „warzywa i owoce”

W dniu 3 czerwca 2014 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”.

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „warzywa i owoce”
Głównymi tematami omawianymi podczas posiedzenia były kwestie związane z: pracami DG Sanco, WPR, handlem, badaniami i innowacjami. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego zebrania Pani Dominique Dejonckheere zapoznała uczestników posiedzenia z pracami DG Sanco w kwestii poziomu ołowiu w środkach spożywczych w tym w owocach i warzywach.
 
W następstwie ostatnich rozmów z ekspertami z państw członkowskich w trakcie posiedzenia Komitetu Ekspertów ds. Zanieczyszczeń Środowiska przemysłowego, które odbyło się w dniu 10 lutego 2014 roku uzgodniono rozpoczęcie konsultacji na temat rozważenia maksymalnego poziomu ołowiu w żywności.

Należy podkreślić, że dokument, który powstał w wyniku konsultacji nie koniecznie odzwierciedla poglądy służb Komisji i Komitetu Ekspertów ds. Zanieczyszczeń Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Kolejne spotkania ekspertów w tej sprawie odbędą się jeszcze w tym miesiącu a pod koniec czerwca przedstawiony zostanie projekt legislacyjny przez Komisję Europejską.

 
W kwestiach związanych z WPR głos zabrała Pani Francesca Bignami. Prezentacja, którą przedstawiła dotyczyła wdrożenia WPR w Unii Europejskiej na poziomie krajów członkowskich. Tematy prezentacji odwoływały się między innymi do artykułów:
 • 9 związanego z aktywnym rolnikiem
 • 10 związanego z minimalnymi wymogami w celu otrzymania płatności bezpośrednich
 • 11 związanego ze stopniowym zmniejszaniem/capping
 • 14 związanego z elastycznością pomiędzy filarami
 • 21/40 związanych z systemem płatności podstawowych i system jednolitej płatności obszarowej
 • 41/42 związanych z redystrybucją płatności
 • 43/47 związanych z zazielenieniem
 • 48/49 związanych z płatnościami dla obszarów o ograniczeniach naturalnych
 • 50/51 związanych z płatnościami dla młodych rolników
 • 52/55 związanych z dobrowolnym wsparciem
 • 61/65 związanych z drobnymi producentami rolnymi
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!