| Autor: redakcja1

Rozpoczął się nabór o wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. organizacje producentów owoców i warzyw mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

Rozpoczął się nabór o wsparcie dla producentów owoców i warzyw
O pomoc mogą się ubiegać organizacje producentów owoców i warzyw uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw posiadające status uznania nadany przez prezesa ARiMR. Wsparcie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie następujących interwencji.
  • I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
  • I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
  • I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
  • I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw
  • I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
  • I.7.6 – Badania i rozwój
Pomoc przyznawana jest w formie dofinasowania przedsięwzięć wpisanych do programu operacyjnego przez organizację producentów czy też zrzeszenie organizacji producentów. Będzie ona wypłacana w okresie od 3 lat do 7 lat w zależności od tego, ile będzie trwała realizacja programu operacyjnego. Co istotne ten program musi być zatwierdzony przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Poziom refundacji wynosi do 50 proc. wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym, a kwota pomocy będzie równa wysokości składek na fundusz operacyjny wpłaconych przez organizację lub związek. Jednocześnie dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć:
  • 4,1 proc. wartości produktów sprzedanych (WPS) przez organizację producentów w okresie odniesienia* lub 4,6 proc. pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5 proc. WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój,
  • 4,5 proc. wartości produktów sprzedanych (WPS) przez zrzeszenie organizacji producentów w okresie odniesienia* lub 5 proc. pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5 proc. WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.
Nabór wniosków o przyznanie wsparcie dla producentów owoców i warzyw potrwa od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

*okres odniesienia – odpowiada rokowi podatkowemu obejmującemu okres od 1 stycznia do 31 grudnia trzeciego roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok wdrażania programu operacyjnego.


Tagi:
źródło: