| Autor: redakcja1

Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych

Do przechowywania w czasie zimy 2017/2018 przeznaczono 4,7 mln t ziemniaków, a więc 51,3% zbiorów z 2017 r.

Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych
Straty w magazynowanych ziemniakach ocenia się na 11,1% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania podobnie jak w roku wcześniejszym. Największe straty w masie magazynowanych ziemniaków zaobserwowano w województwie świętokrzyskim 12,8% i śląskim 12,6%.
 
Straty w przechowywanych warzywach notowano na ogół na poziomie podobnym do sezonu przechowalniczego 2016/2017, jedynie dla cebuli i selerów, były mniejsze. Podobnie jak w poprzednich sezonach przechowalniczych, zaobserwowano duże różnice w wysokości strat w zależności od rejonu kraju i sposobu magazynowania.
 
Straty w przechowywanych jabłkach były również zróżnicowane w zależności od rejonu, na ogół jednak podobne do tych z roku poprzedniego. Ze względu na niższe zbiory w 2017 r., mniej jabłek było w ogóle magazynowanych.Tagi:
źródło: